Stiprinājumu asistents

Vadošais stiprinājumu departamentā ir stiprinājumu meistars, tam seko stiprinājumu meistara galvenais asistents un stiprinājumu asistenti. Stiprinājumu departamenta galvenais uzdevums ir cieši sadarboties ar kameras departamentu, lai nodrošinātu kameras atbalstu, īpaši, ja kamera ir uzstādīta uz kameras ratiem vai ratiņiem, kameras krāna, celtņa vai to vajag fiksēt neparastā stāvoklī, piemēram, pie kāpņu vai balkona margas, nodrošinot kameras stabilitāti un drošību. Var būt sadarbība arī ar gaismu un skaņu departamentu.

Stiprinājuma  asistenti specializējas arī kameras ratu jeb ratiņu (kameras ratiņu tehniķis) un kameras celtņu (kameras celtņa / teleskopiskā krāna operators) darbināšanā un apkalpošanā. Daži stiprinājuma asistenti  specializējas arī darbā ar palīgierīcēm kameras stiprināšanai uz dažādu transportlīdzekļu korpusiem, kā arī stiprinājumu departamentā nepieciešamas zināšanas par dekorāciju būvi, dažādu konstrukciju būvi, uzstādīšanu dekorācijās tostarp sienās, griestos u.c., dažādu pamatņu, paaugstinājumu un platformu izveidi un uzstādīšanu. Stiprinājuma meistari parasti strādā kameras departamentā, ciešā sadarbībā ar to.

Stiprinājumu asistents parasti ir trešā persona stiprinājumu departamentā. Viņi strādā uz filmēšanas laukuma stiprinājumu meistara vai stiprinājumu meistara galvenā asistenta vadībā. Stiprinājumu asistenta pienākums ir palīdzēt stiprinājumu meistaram, galvenajam asistentam kameras stiprinājumu plāna realizācijā, sniedzot tehnisku un fizisku atbalstu.

Profesionālās kompetences:

  • Elektriskās, mehāniskās un galdniecības pamatprasmes – prasmes darbināt, celt, regulēt iekārtas.
  • Pamatzināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku; pamatzināšanas par filmu veidošanas sagatavošanas, ražošanas un pēcapstrādes posmiem.
  • Filmēšanā iesaistīto departamentu darba specifikas pārzināšana – izpratne par stiprinājumu un kameru departamenta darbu.
  • Drošība laukumā – nodrošina drošu stiprinājuma departamenta aprīkojuma darbību.
Profesiju apraksti