Filmavimo technikos asistentas

Pagrindinė filmavimo technikos departamento funkcija – glaudžiai bendradarbiauti su kameros departamentu, užtikrinant kino kameros darbą, ypač jei kamera pritvirtinta prie operatorinio kameros vežimėlio, krano / gervės arba yra neįprastoje padėtyje, pvz.: kopėčių viršuje.

Paprastai filmavimo technikos asistentai yra tretieji asmenys pagal rangą filmavimo technikos departamente. Jie dirba filmavimo aikštelėje, vadovaujami vyr. filmavimo technikos operatoriaus (-ės) arba operatorinio kameros vežimėlio techniko (-ės) asistento (-ės). Pagrindinė jų pareiga – padėti, teikti paramą.

Profesijų standartai