Gripi assistent

Gripi assistent on oluline liige gripi (kinnitustehnika) osakonnas, tehes koostööd ning saades juhised gripi meistrilt ja gripi koordinaatorilt. Gripi assistendi peamiseks ülesandeks on filmivõttel kaamera, ehituskonstruktsioonide ning valgustuse kinnitustehnika ülesseadmisel assisteerimine. Gripi assistendil on gripi ja tehniliste osakondade koostöös kindel ja oluline roll sujuva, kiire ja turvalise meeskonnatöö toimimise tagamises.

Pädevused:

• Baastasemel elektroonika–, mehaanika– ja puusepatöö oskused – tehnika juhtimine, tõstmine ja reguleerimine.
• Baasteadmised filmitegemise protsessist ja teadlikkus valdkonna spetsiifikast – ettevalmistus-, tootmis- ja järeltöötlusetappidest.
• Teadmised tehniliste osakondade töö spetsiifikast – teadmised gripi- ja kaameraosakonna tööst.
• Ohutus võtteplatsil – gripi osakonna varustuse turvalise kasutamise tagamine.

Kutsekirjeldused