Kutsekirjeldused

FilmSkills projekti käigus loodi koostöös haridusasutuste ning professionaalsete filmitegijatega 30 filmialast kutsekirjeldust.

Kutsekirjelduste eesmärgiks on täita ja reguleerida tähelepanuta jäänud lüngad erialaste oskuste ja “hall-alade” osas ning luua koolitajate, filmitootjate ja -töötatajete jaoks ühtselt tunnustatud ja kasutatavad dokumendid.