Par projektu

FILM SKILLS projekts apvieno partnerus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas – trīs kino skolas un divas filmu nozares organizācijas un paredz, kopīgi sadarbojoties Baltijas kino industrijas profesionāļiem un nozares augstskolām, izstrādāt darba tirgum nepieciešamos kino nozares profesiju aprakstus un projekta tālākajā attīstības posmā tālākizglītības/ mūžizglītības un profesionālās pilnveides kursus gan industrijā nodarbinātajiem, gan papildus darbaspēka piesaistei.
FILM SKILLS mērķis ir, apzinot filmu nozares vajadzības, tās pieskaņot un ietvert profesionālās un akadēmiskās kino izglītības saturā.

Projekta rezultāti
Sadarbojoties kino augstskolu mācībspēkiem un filmu nozares profesionāļiem ir izveidoti pirmie 30 kino profesiju apraksti.

Projekta īstenošanas laiks
2021-2023

 

Projektā FILM SKILLS sadarbojās pārstāvji no Tallinas Universitātes Baltijas Filmu, mediju un mākslas skolas (BFM), Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas, Igaunijas Kinematogrāfistu asociācijas un aģentūras Lithuanian Shorts.
FILM SKILLS līdzfinansē Eiropas Savienība Erasmus+ sadarbības partnerības programmas ietvaros. Projekta numurs 2021-KA220-HED-03.

Partneri

Tallinas Universitātes Baltijas Filmu, mediju un mākslas skola
Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālā filmu skola
Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija
Filmu aģentūra "Lithuanian Shorts"
Igaunijas Kinematogrāfistu asociācija