Pirmais režisora asistents

Pirmais režisora asistents (angliski – 1st AD) plāno filmēšanu un pārvalda filmēšanas laukuma loģistiku ražošanas laikā. Viņš ir režisora “labā roka” un saikne starp režisoru un pārējo filmēšanas komandu. Sadarbībā ar režisoru, operatoru inscenētāju un citu departamentu vadītājiem. Viņš plāno un nepieciešamības gadījumā maina filmēšanas grafiku un rūpējas, lai tiktu saplānots un efektīvs kvalitatīvi īstenots filmēšanas process.

Filmēšanas sagatavošanas laikā pirmais režisora asistents veic scenārija mainīgo izrakstu, analizējot to, lai noskaidrotu, kas būs nepieciešams aktieriem un komandai filmēšanas lokācijā un kāds būs nepieciešamamais aprīkojums. Viņš dodas (reizēm arī vada) filmēšanas vietu tehnisko apskati, lai novērtētu to piemērotību filmēšanai un filmēšanas grafikam, kā arī izvērtē drošības aspektus. 

Filmēšanas laikā pirmais režisora asistents vada filmēšanas laukumu. Viņam ir svarīga loma filmēšanas procesa nodrošināšanā. Viņš nosaka, cik ilgs laiks būs nepieciešams katras ainas filmēšanai un sastāda filmēšanas grafiku. 

Pirmajam režisora asistentam ir jābūt zināšanām un izpratnei par visiem departamentiem filmēšanas laukumā, un jāzina, kā efektīvi sazināties un deleģēt uzdevumus katram departamenta vadītājam.

Virknei režisora asistentu ir pieredze režijā vai ražošanas asistenta vai laukuma asistenta (angliski – “runner”) pozīcijās. Šajos zemāka līmeņa amatos ir iespēja uzzināt, kas notiek filmēšanas laukumā un iegūt labāku izpratni par dažādiem departamentiem un to atbildības sfērām. Pirmais režisora asistents ir augsti kvalificēts speciālists, kam jābūt attīstītai radošajai un ātrai domāšanai, izcilām komunikācijas prasmēm un laika plānošanas spējām.

 

Profesionālās kompetences:

  • Visaptverošas zināšanas par filmu veidošanu – zināšanas par departamentu hierarhiju, filmēšanas paņēmieniem, filmēšanas aprīkojumu, kostīmiem, gaismu u.c.
  • Spēja analizēt scenāriju un veikt scenārija mainīgo izrakstu —  mainīgo izraksta sagatavošanu un ainu kārtošanu pa kadriem pēc scenāriju mainīgo izraksta. 
  • Spēja vizualizēt scenāriju – padziļināta iepazīšanās ar scenāriju un izpratne par režisora redzējumu un kā tas ietekmē filmēšanas tehnikas, filmēšanas lokāciju un aktieru izvēli. 
  • Spēja vajadzības gadījumā piedalīties radošu lēmumu pieņemšanā.
  • Spēja veikt režisora pienākumus masu skatiem, otrā plāna aktieriem vai otrajai kamerai, kad nepieciešams.
  • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs, pienākumu sadali – izpratne par specifiku darba organizēšanā dažādos reģionos.
  • Zināšanas par to, kā vadīt filmēšanas laukumu, iekļaujoties filmēšanas plānā un ievērojot drošības nosacījumus.
  • Zināšanas, kā lietot profesionālo programmatūru, piemēram, Movie Magic u.c.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti