Režissööri 1. assistent

Režissööri 1. assistent on suure vastutusega amet, olles režissööri parem käsi ning kontaktisik režissööri ja kõigi ülejäänud osakondade vahel. Režissööri 1. assistent koostab koos režissööri, operaator-lavastaja ja teiste osakonnajuhtidega võttegraafiku, et tagada tõhus filmimise protsess. Võtete ajal on režissööri 1. assistent see, kes juhib ja korraldab tööd platsil ning tal on stseenide filmimisel väga oluline roll selgitades välja, kui kaua iga stseeni filmitakse ja loob See on suure vastutusega amet, mis nõuab oskusi nagu loovus, kiire mõtlemisvõime, suurepärane suhtlemisoskus ja võime aega planeerida. Režissööri 1. assistendil peavad olema teadmised igast võtteplatsil viibivast osakonnast ja selle töö eripärast.

 

Pädevused:

● Põhjalikud teadmised filmi tegemisest – teadmised osakondade hierarhiast, filmimismeetoditest, -tehnikast jms.
● Oskus stsenaariumi liigendada – režissööri 1. assistent liigendab iga stseeni, kirjeldades, mida on selle stseeni filmimiseks vaja. Saadud teabe põhjal jagab režissööri 1. assistent iga stseeni kaadriteks.
● Stsenaariumi visualiseerimine – stsenaariumi lugemine ja mõistmine, mida see kaamerate, võttekohtade ja näitlejate jaoks tähendab, režissööri nägemuse mõistmine.
● Loovotsuste langetamise oskus
● Režissööritöö oskus – vajadusel režissööri 1. assistent juhendab taustanäitlejaid või B-kaamerat.
● Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui tootmise asukohamaa kultuurist.
● Oskus juhtida tööd ja meeskonda võtteplatsil.
● Professionaalse tarkvara tundmine, näiteks Movie Magic jne.

Veel erialast
Kutsekirjeldused