Pirmasis režisieriaus asistentas

Pirmieji režisieriaus (-ės) asistentai rūpinasi filmavimo aikštelės logistika, sklandžia filmavimo eiga. Jie tarpininkauja tarp režisieriaus (-ės) ir likusios komandos, sudaro ir tvarko filmavimo darbų grafiką, derina jį su visų departamentų vadovais.

Pirmasis (-oji) režisieriaus (-ės) asistentas (-ė) yra dešinioji režisieriaus (-ės) ranka. Jis (-i) taip pat bendradarbiauja su vyr. operatoriumi (-e), kitų departamentų vadovais, kad užtikrintų efektyvų filmavimą.

Pirmasis (-oji) režisieriaus (-ės) asistentas (-ė) turi turėti pagrindinių žinių apie visus filmavimo aikštelėje dirbančius departamentus, žinoti, kaip veiksmingai bendrauti su kiekvieno departamento vadovu (-e), deleguoti jiems užduotis.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai