Gaismu meistara (mākslinieka) asistents

Gaismu meistara/mākslinieka asistents ir gaismu meistara/mākslinieka „labā roka”, departamenta koordinators – būtiska loma departamenta darbā, tā organizācijā. Viņi ir atbildīgi par gaismu departamenta personāla un aprīkojuma menedžmentu, plānošanu. Lielākos projektos gaismu meistara asistenta pienākumos ietilpst kopā ar gaismu meistaru arī lokāciju tehniskās apskates apmeklējums un lokāciju izvērtējums, veicot pierakstus, lai palīdzētu gaismu meistaram nepieciešamā aprīkojuma sarakstu izveidē. 

Pirms filmēšanas gaismu meistara asistents  koordinē un kontrolē nomas gaismu tehnikas un materiālu  iekraušanu, atbild par tā sakārtošanu drošai transportēšanai un vieglai, ērtai piekļuvei. Veic ikdienas tehnikas uzskaiti, rūpējas, lai tehnika nepazustu dažādās lokācijās, seko, fiksē bojājumus, veic remontdarbus, uzskaita un seko materiālu (piemēram filtri) izlietojumam. Veic gaismu tehnikas apkopi un uzrauga tehnikas izkraušanu/ atgriešanu pēc pēdējās filmēšanas dienas. Viņš saskaņo ar ražošanas un transporta departamentiem tehnikas, aparatūras  un filmēšanai nepieciešamo materiālu pasūtījumus, loģistikas plānu, saņemšanu, atgriešanu, apakšnomu un citas īpašās vajadzības. 

Kad nepieciešams, gaismu meistara asistents  ir atbildīgs par papildu gaismotāju nolīgšanu, darba grafiku izveidi un atbrīvošanu. Viņš arī uzrauga un seko gaismu departamenta dokumentācijai un laika uzskaites kartēm. Gaismas meistara asistents var būt atbildīgs arī par elektrības sadales un pievades plāna (elektrības kabeļu, vadu izvietojums) izstrādi  un realizāciju. Gaismu meistara asistenta  galvenie uzdevumi ir saziņa un koordinācijas darbs ar citiem departamentiem, nomas uzņēmumiem un citiem aprīkojuma piegādātājiem.

Profesionālās kompetences:

  • Iepriekšēja praktiskā pieredze un prasmes filmēšanas gaismu,  apgaismes un elektroiekārtu lietošanā. 
  • Padziļinātas elektriskās un mehāniskās prasmes – darbināt, celt, regulēt iekārtas.
  • Elektriskās drošības sertifikāts.
  • Zināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku (padziļinātas zināšanas par filmēšanas sagatavošanas posmu, filmēšanas un pēcapstrādes posmiem).
  • Zināšanas par dažādu departamenta darba specifiku filmēšanas laukumā – padziļināta izpratne par gaismu departamenta, stiprinājumu departamenta un kameras departamenta darbu.
  • Drošības nodrošināšana laukumā – spēja garantēt drošu gaismu departamenta aprīkojuma darbību. 
  • Spēja strādāt ar filmēšanas plānu,  izsaukuma lapām un citu ražošanas dokumentāciju.
  • Spēja lasīt filmu scenārijus, piedalīties lokāciju izpētē, palīdzēt saprast un izpildīt gaismošanas plānu un deleģēt uzdevumus.
  • Spēja sastādīt un plānot budžetu – labas zināšanas par ražošanas laika grafiku, aprīkojuma izmaksām un gaismu departamenta komandas atalgojuma likmēm. 
  • Saistīto normatīvo aktu pārzināšana un prasmes strādāt ar līgumiem un citiem dokumentiem.
Vairāk par profesiju