Peavalgustaja

Peavalgustaja on võtteplatsil  valgusmeistri parem käsi. Ta osaleb võttepaikade otsimisel, tema vastutada on valgustehnika rentimine, transport, haldus ja esmane hooldus. Lisaks tehnikale haldab peavalgustaja ka osakonna dokumentatsiooni ja eelarvet, värbab meeskonda lisajõude. Võttepaigal tegeleb peavalgustaja näiteks elektriühenduste ja jaotuste tagamise ja kontrolliga. Peavalgustaja olulisteks lisaväärtusteks on efektiivne ja hea kommunikatsiooni-ja koordineerimisoskus tehes tihedat koostööd mitmete erinevate osakondadega ja rendifirmadega.

Pädevused:

• Teadmised filmitegemise protsessist ja teadlikkus valdkonna spetsiifikast – kõrgtasemel teadmised filmitegemise ettevalmistus-, tootmis- ja järeltöötlusetappidest. Teadmised erinevatest võttepaigal kasutavatest valgusallikatest ja tüüplahendustest ning nende kasutamise praktilistest ja kunstilistest valikukriteeriumidest.
• Oskus lugeda stsenaariume ja võttekohtade otsimisel osalemine, võttepaiga analüüs ja valgusplaani mõistmine ja ellu viimine, ülesannete delegeerimine.
• Teadmised filmitootmise tehniliste osakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised valgus-, gripi- ja kaameraosakonna tööst.
• Praktiline kogemus ja vilumus valgustite ja elektritehnika käitlemisel – elektritehnika ja seda toetavate süsteemide koostamine, juhtimine, transport ja reguleerimine. Varasem vastav kogemus filmi valgusosakonnas.
• Kõrgtasemel oskused töötamiseks elektriliste ja mehhaaniliste süsteemide ja valgustitega – valgusmõõtmise teostamine, valgustus- ja elektrisüsteemide kavandamine,  tõhususe ja turvalisuse hindamine, vastavate korrektsete skeemide/plaanide loomine ja nende teostamise kontroll. Väiksemad remondid ja hooldustööd.
• Elektriala pädevuseksami läbimine, vastav pädevustunnistus.
• Ohutus võtteplatsil – valgusosakonna varustuse turvalise kasutamise tagamine.
• Töötamine võttepäeva plaani ja filmi tootmise dokumentidega.
• Tööhõivealase seadusandluse tundmine ja lepingute sõlmimine – teadmised asjakohastest õigusaktidest, oskus töötada lepingute ja dokumentidega.
• Eelarve koostamine ja planeerimine – tootmisaegade, tehnikakulude ja töötasumääradega kursisolek, oskus vastavaid kulusid ja ajakulu arvestada.

Veel erialast
Kutsekirjeldused