Vyr. apšvietėjo padėjėjas

Vyr. apšvietėjo padėjėjai yra atsakingi už apšvietimo departamento personalą ir įrangą. Tai ypač svarbu sklandžiai apšvietimo komandos veiklai. Viena svarbiausių vyr. apšvietėjo padėjėjų pareigų didesniuose projektuose yra kartu su vyr. apšvietėju ieškoti lokacijų, vesti užrašus, kurie padėtų vyr. apšvietėjui sudaryti reikiamos įrangos sąrašą.

Vyr. apšvietėjo padėjėjai prižiūri elektros įrangos pakrovimą į sunkvežimį nuomos punktuose prieš pirmąją filmavimo dieną, tvarko įrangą ir reikmenis sunkvežimyje, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti, užtikrina, kad įranga nepasimestų, seka gedimus, juos remontuoja, atlieka techninę priežiūrą, prižiūri įrangos pakrovimą filmavimui pasibaigus. Jie veda apšvietimo filtrų ir sunaudotų medžiagų apskaitą, prireikus derina įrangos užsakymą, grąžinimą, subnuomą ir specialius užsakymus su gamybos ir transporto departamentais.

Vyr. apšvietėjo padėjėjai veda elektros brigados dokumentus, jos darbo laiko apskaitą.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai