Otrais režisora asistents

Otrais režisora asistents ir galvenā starp-departamentu kontaktpersona filmēšanas laikā, kas ir nepārtrauktā saziņā ar ražošanas, producēšanas, lokāciju departamentiem un citiem filmēšanas nodrošināšanā iesaistītajiem. Viņš cieši sadarbojas ar pirmo režisora asistentu, sagatavojot izsaukuma lapas, kas ir katras dienas pamata dokuments filmēšanas periodā, kurā ir informācija par nākamo filmēšanas dienu aktieriem, filmēšanas grupai, producentiem, finansētājiem un citiem filmēšanā iesaistītajiem, un kopā ar pārējo saistīto dokumentāciju (kā piemēram, dialoga lapas u.c.) atbild par tās nosūtīšanu visai komandai un veic virkni citu darbu, lai nodrošinātu raitu filmēšanas dienu norisi.
Otrais režisora asistents ir galvenā kontaktpersona aktieriem, kas informē viņus par maiņas sākumu, organizē un informē par kostīmu pielaikošanas, grima provju laikiem un vietu. Ja pirmais režisora asistents pārvalda attiecīgo filmēšanas dienu, otrais režisora asistents gan pārvalda, gan nodrošina, lai nākamās filmēšanas dienas noritētu raiti.
Kad sākas filmēšana, otrais režisora asistents veic pirmā režisora asistenta deleģētos pienākumus. Filmēšanas posmā otrais režisora asistents koordinē laika grafikus transporta grima, kostīmu departamentiem, lai konkrētā laikā aktieri ir pilnībā gatavi filmēšanai. Viņš seko laika grafikam un nodrošina, organizē informācijas apmaiņu, lai visi būtu laikā, kā arī informē par kavējumiem. Ja kādu ainu vajag pārfilmēt, otrais režisora asistents palīdz noorganizēt, lai viss notiek raiti un bez aizķeršanās.
Kad sākas filmēšana, otrais RA nodrošina, ka visi aktieri ir gatavi filmēšanai, kad tie ir nepieciešami, un tas ietver transporta koordinēšanu, grima un garderobes grafikus. Otrais RA veic pirmā RA deleģētos pienākumus.
Daudziem režijas asistentiem ir iepriekšēja pieredze kā ražošanas asistentiem vai laukuma, lokāciju asistentiem. Šajos amatos viņi var uzzināt, kas notiek filmēšanas laukumā, un iegūt labāku izpratni par dažādu departamentu darbu un to pienākumiem.
Režisora asistenta amats pieprasa klātesamību, uzmanību, laiku un arī dažādas prasmes, piemēram, radošumu, ātru domāšanu, izcilas komunikācijas un laika plānošanas prasmes.

 

Profesionālās kompetences:

  • Zināšanas par filmu veidošanu – zināšanas par departamentu hierarhiju, pienākumiem, filmēšanas paņēmieniem, filmēšanas aprīkojumu, kostīmiem, gaismu u.c.
  •  Datorprames un profesionālā programmatūras pārzināšana – lieliskas zināšanas un iemaņas darbā ar Microsoft Office programmatūru, e-pastu, profesionālas, lietišķas sarakstes izveidē, darbā ar programmu  Movie Magic Scheduling un citu profesionālo programmatūru.
  • Filmēšanas un sagatavošanās procesu pārzināšana un aktuālās informācijas apkopošana – zināšanas par darbu secību, pienākumu sadali, darba plūsmu, hierarhiju dažādos departamentos, komunikācija, informācijas ieguve, no departamentu vadītājiem, tās apkopošana, izvērtēšana, lai varētu plānot, aprēķināt un sastādīt detalizētu filmēšanas laika plānu precīzas izsaukuma lapas izstrādei un saistītās dokumentācijas izveidei.
  • Labas zināšanas par ar nozari saistīto likumdošanu un noteikumiem –  zināšanas par nozari, darbaspēka izmaksām, likmēm un ar nodarbinātību saistīto likumdošanā, nozares regulējumiem, darba standartiem, profesionālo organizāciju, arodbiedrību izstrādātajiem regulējumiem par darba laiku, ilgumu un citiem nosacījumiem.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti