Režissööri 2. assistent

Režissööri 2. assistent on kontaktisikuks sellistele osakondadele nagu tootmisosakonna, lokatsiooni-, kunsti-, grimmi- ja kostüümi- ja režiiosakonna vahel. Režissööri 2. assistent valmistab koostöös režissööri 1. assistendiga ette võtete päevaplaane, korraldab logistikat, suhtleb näitlejatega ning vastutab sujuva võttepäva toimimise eest. Režissööri 2. assistent on suure vastutusega amet, mis nõuab eri oskusi nagu loovus, kiire mõtlemisvõime, suurepärane suhtlusoskus ja võime aega planeerida.

 

Pädevus:

Teadmised filmitootmisest – filmitootmise kontseptsioonidest, sealhulgas filmimisest, valgustusest ning helisalvestusest ja kokkusalvestamisest.
Arvutioskus – e-posti, Microsoft Office’i programmide ja Movie Magic Schedulingi või muu sarnase programmi kasutusoskus.
Võtteplatsi tundmine – teadmised sellest, kes mida võtteplatsil teeb ja kuidas seda tehakse, et töövoogu tõhusalt planeerida.
Väga head teadmised tootmisprotseduuridest, hierarhiatest ja tööstruktuuridest.
Töö informatsiooniga – võime koguda osakonnajuhtidelt vajalikku teavet ja luua kõige tõhusamad võtteplaanid ning võttepäeva plaanid.
Teadmised ametiühingute eeskirjadest ja reeglitest. Sotsiaalne jätkusuutlikkus on sama oluline kui ökoloogiline. Suutlikkus järgida kõiki ametiühingu suuniseid.
Teadmised tariifikokkuleppest ning töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadest.

Veel erialast
Kutsekirjeldused