Lokāciju menedžeris

Lokāciju menedžerim kā lokāciju departamenta vadītājam, atbilstoši scenārijam un mākslinieciskajam uzstādījumam ir uzdots atrast un nodrošināt piemērotas filmēšanas vietas un ar tām saistītās atļaujas, kā arī organizēt un plānot visu saistīto, ar filmēšanas vietu, bāzes vietu un lokāciju loģistiku kopumā, ņemot vērā konkrētās vides ierobežojumus. Lokāciju menedžera uzdevums ir nodrošināt, lai filmēšanai nepieciešamā infrastruktūra un pakalpojumi vienmēr būtu pieejami un funkcionētu nevainojami.

Lokāciju menedžeris ir vadošs amats filmēšanas grupā. Viņš cieši sadarbojas ar producentu, režisoru, operatoru inscenētāju, filmas mākslinieku, lai kopā apzinot mākslinieciskās ieceres, redzējumu, identificetu praktiskās iespējas saistībā ar filmēšanas vietu atlasi.  Vadoties pēc scenārija mainīgo izraksta, kopā ar lokāciju skautu viņš atrod filmēšanas vietas un organizē vietu apmeklējumus. Lokāciju menedžeris kopā ar producentu vai ražošanas vadītāju nodrošina nepieciešamos līgumus un filmēšanas atļaujas no pašvaldības, policijas, īpašniekiem utt. Viņam ir labi kontakti attiecīgās lokācijas kopienā, pašvaldībā, iestādēs un pie pakalpojumu sniedzējiem, kā arī aktuālākās zināšanas par cenām un tiesību aktiem šajā jomā. Lokāciju menedžeris sastāda lokāciju departamenta budžetu un sagatavo (reizēm slēdz) līgumus par tādu pakalpojumu kā uzkopšanas, drošības un loģistikas u.c. pakalpoju nodrošināšanu filmēšanas lokācijā. Viņš arī nosaka filmēšanas bāzes atrašanās vietu, sastāda lokācijas un ceļu kartes, plāno savlaicīgu tehnikas un pakalpojumu pārvietošanu no vienas lokācijas uz otru visam filmēšanas periodam uz priekšu. Atkarībā no projekta lieluma, lokāciju menedžeris vai lokāciju menedžera asistents vada lokāciju departamentu filmēšanas laikā filmēšanas laukumā. Ir gadījumi, kad filmēšanas laikā lokāciju menedžeris strādā no biroja.

Lai gan lokāciju menedžera uzdevums ir izplānot visas detaļas pirms filmēšanas sākuma, pat nelielas izmaiņas filmēšanas grafikā var prasīt lielu pārplānošanas darbu konkrētajās lokācijas un saistītā papildus nodrošinājuma loģistikā un organizācijā un var iekļaut papildus filmēšanas saskaņošanu. visam citam, Tā kā gan pats darbs, gan vide ir saistīta ar patstāvīgām izmaiņām un ārējo faktoru ietekmi,  prasa ļoti augstu stresa noturību, izcilas problēmu risināšanas un cilvēku vadības prasmes, diplomātiju un, pats galvenais, vēlmi un izturību uzņemties atbildību par filmēšanas grupu un apkārtējo vidi līdz pat sīkākajai detaļai.

 

Profesionālās kompetences:

  • Izpratne par filmu ražošanas darba plūsmu un prasībām – pareiza un reālistiska filmēšanas vajadzību novērtēšana attiecībā uz lokāciju atrašanās vietu, plānoto darbību tajā, loģistiku, pakalpojumiem un personālu.
  • Arhitektūras stilu pārzināšana, kompozīcijas izjūta un uzmanība uz detaļām, izvērtējot katras lokācijas iespējas, riskus un izmaksas.
  • Spēja profesionāli komunicēt – „filmu valodas”, nozares profesionālās leksikas pārzināšana, spēja strādāt ar scenārija mainīgo izrakstu un citiem filmēšanas dokumentiem.
  • Spēja strādāt ar budžetu un grafikiem – reālistiska novērtējuma un cenu piedāvājumu sastādīšana saskaņā ar nozarē vispārpieņemtajiem standartiem un  izmantojot industrijā parasti lietoto programmatūru.
  • Izpratne par dažādiem juridiskajiem jautājumiem – zināšanas par vietējiem tiesību aktiem saistībā ar filmu ražošanu, uzņemšanu, lokāciju izmantošanu un līgumu slēgšanu.
  • Tīklošanās – profesionāla kontaktu un pakalpojumu sniedzēju tīkla uzturēšana un tā aktuālās informācijas, cenu utt. pārzināšana.
  • Izpratne par pēcapstrādes iespējām.
  • Zināšanas par drošību uz filmēšanas laukuma.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti
Courses
Course 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit