Võttepaikade juht

Võttepaikade juht vastutab sobivate võttepaikade leidmise eest, juhib oma meeskonna tööd ja eelarvet. Sujuva võtteperioodi kujundamiseks teeb võttepaikade juht tihedat koostööd produtsendiga, režissööriga, operaator-lavastajaga ning peakunstnikuga. Võttepaikade juhi tööülesanneteks on asukohtade hindamine, eelarve koostamine, võttepaikade osakonna värbamine ja juhtimine, juriidilised küsimused ja lubade hankimine, baaslaagri ja logistika planeerimine, ohutuse ja puhtuse tagamine.

Pädevused:

● Probleemide lahendamise oskus – asjakohaste leevendusstrateegiate prioriseerimine ja rakendamine ning mitmesugustele probleemidele nutikate lahenduste leidmine.
● Kõrge pingetaluvus – positiivne suhtumine ja selge mõtlemine isegi ülipingelistes olukordades ning pikkadel tööpäevadel.
● Vastutus ja aruandesuutlikkus – vastutus ohutu ja mugava töökeskkonna tagamise eest. Täpsus ja usaldusväärsus.
● Võime jagada tähelepanu, täita samaaegselt mitut ülesannet.
● Diplomaatia ja suurepärane läbirääkimisoskus – eri osapooltele sobivate lahenduste leidmine sageli keerulistes olukordades ja lühikeste tähtaegadega. Pikaajaliste suhete hoidmine.
● Operatiivjuhtimine – võttekohtade osakonna töö ja meeskonna sujuv korraldamine saavutades muuhulgas ka kasumlikkus.
● Kultuuriline pädevus – ümbritseva kultuuri, keelte ja kommete tundmine. Head teadmised ajaloopärandist, stiilidest, keskkonnast jms.
● Inimeste juhtimine – meeskonnajuhtimisoskus, võime motiveerida inimesi ja vahendada filmi tootjate ja avalikkuse või kolmandate osapoolte sujuvat suhtlust.
● Töö liigendatud stsenaariumiga – ülesande mõistmine ja võttekohtade kaardistamine ja visualiseerimine lähtuvalt etteantud ülesandest ja stsenaariumist.
● Kartograafiaoskused – teadmised kohalikust taristust ja maastikust, oskus lugeda ametite kaarte ja rakendusi.
● Võttekoha hindamine – võttekoha hindamine kunstilisest ja praktiliselst aspektis , nt kulud, taristu, transport, müra ja teised tegurid.
● Filmi semantika ja keel – filmi tootmise eripära ja asjakohase sõnavara valdamine.

Kutsekirjeldused
Courses
Course 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit