Ražošanas vadītājs

Ražošanas vadītājs sadarbībā ar izpildproducentu ir atbildīgs par filmēšanas budžeta un plāna izveidi un realizāciju un ikdienas filmas izveides procesu virsvadību. Ražošanas vadītāja uzdevums ir pārraudzīt, plānot un koordinēt filmēšanas grupu, departamentus, filmēšanas lokācijas, visu, kas saistīts ar filmēšanas tehniku un aprīkojumu, sadarbības partnerus, nomas uzņēmumus, piegādātājus un transportu, tā loģistiku. Viņš uzrauga saistītās izmaksas, grafikus, kā arī kvalitātes un drošības standartus. 

Filmēšanas sagatavošanas posma laikā ražošanas vadītājs daudz plāno: sastāda filmēšanas grafikus, ved sarunas un izmaksu aprēķinus, kā arī veic kopējo riska novērtējumu. Lielākos projektos pienākumi tiek dalīti ar izpildproducentu, kurš sagatavo budžeta sadalījumu un pieņem darbā departamentu vadītājus, savukārt ražošanas vadītājs ir atbildīgs par 

 

filmēšanas grupas un pārējā personāla atlasi un lokāciju, transportu un tehnikas, aprīkojuma rezervāciju iepriekš noteiktā budžeta ietvaros.

Filmēšanas periodā ražošanas vadītājs strādā uz filmēšanas laukuma, veicot ikdienas vadības uzdevumus, lai nodrošinātu filmēšanas norisi apstiprinātā filmēšanas plāna un budžeta ietvaros. Papildus vispārējai ikdienas vadībai un problēmu risināšanai ražošanas vadītājs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti līgumi, nozares standarti un drošības prasības un lai filmēšana būtu saskaņā ar budžetu un termiņiem. Pēc filmēšanas perioda ražošanas vadītājs pabeidz projektu un nodrošina visas atskaites un dokumentus, kas nepieciešami filmas pabeigšanai. 

Lai gan ražošanas vadītājam ir terminēts līgums ar producentu, viņš ir galvenā persona, kas koordinē faktisko darbu filmēšanas periodā. Viņš darbojas kā starpnieks starp producentu un dažādiem filmēšanas grupas departamentu pārstāvjiem, filmēšanas procesa nodrošināšanā iesaistītajiem un sazinās ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm. Ražošanas menedžerim nepieciešamas padziļinātas zināšanas par visiem filmas izveides posmiem, darbu veidiem un secību, kā arī zināšanas par budžeta izveidi, plānošanu  un plašu lokālu un starptautisku nozares profesionāļu un saistīto uzņēmumu kontaktu tīkls. Ir nepieciešamas izcilas organizatora un personālvadības prasmes, lai vadītu un motivētu komandu, neskatoties uz grūtībām.

 

Profesionālās kompetences:

  • Spēja lasīt, analizēt filmu scenārijus, organizēt aktieru atlasi, piedalīties radošo lēmumu pieņemšanā, kad nepieciešams.
  • Zināšanas par filmu producēšanu, menedžmentu un visiem ražošanas posmiem – spēja veikt scenārija mainīgo izrakstu, uz kā bāzes definēt uzdevumus, izveidot rīcības plānu, secību, aprēķināt budžetu un izveidot filmēšanas, ražošanas plānus. 
  • Spēja sastādīt budžetu un realizējamu filmēšanas plānu – zināšanas par ražošanas izmaksām, laiku, budžetu un grāmatvedību, spēja prognozēt iespējamās papildu izmaksas un problēmas filmēšanas procesos.
  • Spēja veikt risku novērtējumu un krīzes menedžmenta iemaņas, ņemot vērā iespējamos ierobežojumus, kā arī tehniskos, vides un cilvēkresursu jautājumus. Māka rast alternatīvus risinājumus, iespējas un stratēģijas. 
  • Labas zināšanas par nozari, saistīto likumdošanu un nodokļiem –  zināšanas par nozari, darbaspēka izmaksām un ar nodarbinātību saistīto likumdošanā, spēja strādāt ar līgumiem un dokumentiem, komunicēt ar juristiem, apdrošināšanas kompānijām, kā arī izprast nodokļus.
  • Spēja izveidot komandu – spēja atrast labāko personu vai pakalpojumu sniedzēju noteiktu uzdevumu veikšanai, ņemot vērā profesionālos un psiholoģiskos aspektus. Zināšanas par nozares standartiem. Komunikācijas un attiecību uzturēšana ilgtermiņā. 
  • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs – laba izpratne par filmēšanas laukuma ētiku, darba kultūru un pienākumu sadali dažādās valstīs.  
  • Zināšanas par aktuālāko informāciju un norisēm nozarē lokāli un starptautiski, industrijas standartiem un profesionālā standarta un ētikas jautājumiem.
  • Zināšanas par profesionālām budžeta veidošanas un plānošanas programmatūrām (piemēram, Excel, Movie Magic, Fuzzlecheck u.c.). 
  • Zināšanas par drošību filmēšanas laukumā.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti
Courses
Ražošanas vadītājs