Gamybos vadovas

Gamybos vadovų darbas yra koordinuoti lokacijas, įrangą, žmones ir departamentus, tiekėjus ir transportą. Jie dokumentuoja ir prižiūri su filmo gamyba susijusias išlaidas, darbo grafikus, užtikrina kokybės ir saugos reikalavimus.

Parengiamųjų darbų metu gamybos vadovai atlieka daug planavimo darbų: sudaro filmo gamybos grafikus, derasi dėl išlaidų, jas apskaičiuoja, atlieka bendrą rizikos vertinimą. Gamybos vadovai yra atsakingi už žemesnės grandies komandos įdarbinimą, lokacijų, transporto ir įrangos užsakymą pagal iš anksto numatytą biudžetą.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai
Courses
Gamybos vadovas