Tootmisjuht

Tootmisjuht juhib ja koordineerib filmi tootmise protsessi. Eeltootmise perioodil keskendub tootmisjuht projekti detailse ajakava loomisele, koostab eelarved, sõlmib näitlejate ja meeskonnaga lepingud. Võtete ajal on tootmisjuht võtteplatsil. Ta haldab personaliga seotud küsimusi ja dokumentatsiooni, kinnitab maksed ja jälgib eelarvest, kokkulepetest, standarditest, ohutusest ja ajakavast kinnipidamist.

Pädevused:

  • Oskus lugeda filmistsenaariumi – vajadusel osalemine loominguliste otsuste tegemisel, kunstiliste osakondade vajaduste adekvaatne hindamine ja mõistmine.
  • Tipptasemel teadmised filmitootmisest ja juhtimisest – stsenaariumi liigendamine etappideks, ülesanneteks ja kuludeks, tootmisgraafikute koostamine.
  • Eelarvestamine ja strateegiline planeerimine – teadmised tootmiskuludest, eelarvestamisest ja raamatupidamisest. Suutlikkus näha ette võimalikke lisakulusid ja probleeme tootmisprotsessides.
  • Riskihindamine ja kriisijuhtimine – arvestab võimalike piirangutega, sh tehniliste, keskkonna ja inimestega seotud probleemidega. Alternatiivsete võimaluste ja strateegiate otsimine.
  • Seadusandluse ja maksuseaduste tundmine – head teadmised tööstuse ja tööhõivega seotud õigusaktidest. Oskus töötada lepingute ja dokumentidega, suhelda juristide ja kindlustustega. Maksusüsteemi mõistmine.
  • Meeskonna loomise ja värbamise oskus – selgitab iga ülesande jaoks välja parima inimese või teenusepakkuja. Erialastandardite tundmine. Tutvuste ja suhete hoidmine valdkonnas.
  • Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui ka tootmise asukohamaa kultuurist.
  • Ajakohane teave kohalike ja rahvusvaheliste tööstusstandardite, eetikakoodeksite ja käitumisviiside kohta võtteplatsil.
  • Professionaalne tarkvara (Excel, Movie Magic Budgeting ja Scheduling, Fuzzlecheck jne).
  • Ohutus võtteplatsil

 

Veel erialast
Kutsekirjeldused
Courses
Tootmisjuht