Ražošanas koordinators

Ražošanas koordinators ir svarīgs ražošanas departamenta darbinieks, kas ir atbalsts producēšanas un ražošanas departamentam, nodrošina ražošanas biroja darbību. Viņš ir ražošanas vadītāja un visa ražošanas departamenta „labā roka”, kas galvenokārt sniedz atbalstu komunikācijas nodrošināšanā, aktieru un filmēšanas komandas loģistikā un citos administratīvos uzdevumos.

Filmēšanas sagatavošanas posmā ražošanas koordinators strādā no biroja, palīdz organizēt sapulces, saraksti, plānošanu un strādā ar dokumentācijas sagatavošanu. Viņš strādā kopā ar izpildproducentu un ražošanas vadītāju, aktieru atlases departamentu un režisora asistentiem. Filmēšanas procesa tālākajā posmā, ražošanas koordinators sāk plānot un sastāda budžetu visam, kas saistīts ar aktieru un filmēšanas komandas  transportēšanu, viesnīcām, vīzām un apdrošināšanu. Viņš ir atbildīgs par aktieru un komandas loģistiku visā filmēšanas periodā, kā arī uzņemas papildu pienākumus, piemēram, ēdināšanas organizēšanu, piegādes uzraudzību, informācijas atjaunināšanu un nodošanu, čeku un rēķinu apkopošanu  utt. Pēcapstrādes laikā darbs bieži vien ir saistīts ar administratīvo un biroja atbalstu projekta pabeigšanai, sniedzot abalstu PR un mārketinga jomā, gatavojot atskaites u.c. dokumentāciju.

Lai gan ražošanas koordinatora loma ir viens no sākuma līmeņa darbiem, atsevišķas priekšzināšanas par filmu ražošanu un cilvēkresursu pārvaldību ir obligātas. Viņam ir labi jāpārzina filmēšanas laukuma ētika, jābūt aktīvam un pacietīgam klausītājam ar augstu stresa noturību un pozitīvu attieksmi. Ražošanas koordinatora pozīcija sagatavo augstāka līmeņa amatiem ražošanas departamentā.

 

Profesionālās kompetences:

  • Izpratne par filmu ražošanas darba plūsmu un prasībām, it īpaši par loģistikas un personālvadības jautājumiem.
  • Spēja strādāt ar budžetu un citu dokumentāciju, spēja veikt aprēķinus un noformēt tabulas, izmantojot pamata biroja programmatūru.
  • Spēja strādāt ar ražošanas dokumentiem (laika uzskaites tabulām, izsaukuma lapām, progresa ziņojumiem, komandas, filmēšanas grupas sarakstiem utt.) un komunicēt e-pastos atbilstoši nozares standartiem.
  • Transporta, lidojumu, viesnīcu rezervāciju pārvaldīšana, māka atrast labākās pieejamās iespējas.
  • Pamatzināšanas par biroja programmatūru un aprīkojumu, tā lietošanas iemaņas.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti