Tootmiskoordinaator

Tootmiskoordinaator abistadab produtsenti ja tootmisjuhti peamiselt näitlejate ja meeskonna palkamisel, reiside ja majutuse korraldamisel ning erinevate osakonda toetavate administratiivsete ülesannete täitmisel kogu tootmisprotsessi vältel. See algastme ametikoht eeldab korrektsust, täpsust, inimeste juhtimise suhtlemisoskust ja stressiga toimetulekut

 

Pädevused:

● Filmitootmise töövoo ja nõuete mõistmine, fookusega reiside ja majutuse korraldamisele ja inimeste juhtimisele.
● Eelarve koostamine ja dokumenteerimine – oskus teha arvutusi ja koostada tabeleid kasutades tavapärast kontoritarkvara.
● Tootmisdokumentidega (ajatabelid, võttepäeva plaanid, eduaruanded, meeskonna nimekirjad jne) töötamine ja valdkonna standarditele vastavate e-kirjade kirjutamine.
● Transpordi, lendude, hotellibroneeringute haldamine, parimate saadaolevate võimaluste leidmine, arvete kontroll.
● Eelarve koostamine ja planeerimine – tootmisaegade, tehnikakulude ja töötasumääradega kursisolek, oskus vastavaid kulusid ja ajakulu arvestada.

Veel erialast
Kutsekirjeldused