Ražošanas asistents

Ražošanas asistents nodrošina biroja atbalstu filmu ražošanas nodaļai. Viņš palīdz ražošanas koordinatoram, ražošanas vadītājam un izpildproducentam filmēšanas sagatavošanas posmā un filmēšanas periodā pārvaldīt informācijas plūsmu un apstrādāt vienkāršus ražošanas departementa dokumentus. 

Strādājot filmēšanas laukumā, ražošanas asistenti veic plašu atbalsta darbību klāstu: atbild uz tālruņa zvaniem, palīdz nodrošināt un realizēt filmēšanas organizācijai un norisei nepieciešamo resursu loģistikas un transporta plānu, asistē ar dokumentāciju, piemēram, filmēšanas grupas sarakstes u.c. aktuālā dokumentācijas sagatavošanu, atjaunināšanu un nepieciešamības gadījumā druku (piemēram scenārija jaunāko versiju druku un izdali departamenta vadītājiem). Nepieciešamības gadījumā ražošanas asistents izpilda dažādus darbus gan ražošanas departamentā, gan citos departamentos. Lai arī ražošanas asistents ne vienmēr ir aizņemts, viņam jābūt pastāvīgi pieejamam un motivētam veikt arī nelielus, bet būtiskus uzdevumus kā atnest kafiju vai pavadīt aktieri uz viesnīcu.

Ražošanas asistenta darbs ir piepildīts ar nelieliem, bet aktuāliem, viegli pamanāmiem uzdevumiem, kas palīdz nodrošināt visa ražošanas departamenta darba plūsmu, tāpēc pozitīva attieksme un motivācija ir ļoti svarīga, lai būtu labs ražošanas asistents.

 

Profesionālās kompetences:

  • Sekretāra darba prasmes un spēja profesionāli strādāt ar dokumentiem, atbildēt uz zvaniem un skaidri un mērķtiecīgi nodot informāciju.
  • Ļoti labas prasmes darbā ar parasto biroja aprīkojumu, māka savienot iecīces, spēja palīdzēt un sniegt norādījumus šāda tipa uzdevumu veikšanai komandas biedriem.
  • Vadības pamatprasmes noteiktu uzdevumu veikšanai.
  • Pamatzināšanas par filmu veidošanu, procesa dažādām fāzēm, lomu sadalījumu un departamentiem līdz tādam līmenim, lai nepieciešamības gadījumā varētu iejusties un asistēt citiem departamentiem.
  • Izpratne par iekšējās kārtības noteikumiem un darba ētiku filmēšanas laukumā un to ievērošana.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti