Tootmisassistent

Tootmisassistent pakub tootmisosakonnale olulist administratiivset tuge, abistades nii produktsiooniperioodil kui enne seda kogu osakonda kontori haldusel. Võtete ajal on tootmisassistendi ülesanneteks just väikeste erakorraliste ülesannete täitmine ja abistamine, olgu selleks siis näitlejate saatmine, asjade toomine või telefonile vastamine.

 

Pädevused:

● Sekretäritöö ja professionaalsus paberimajandusega tegelemisel, telefonidele vastamisel ja teabe väljendamisel selgel, viisakal ja järjepideval viisil.
● Keskmisest paremad oskused levinud kontoritehnika kasutamisel, seadmete ühendamisel ja meeskonna juhendamisel sarnaste ülesannete juures.
● Elementaarsed juhtimisoskused teatud ülesannete täitmiseks.
● Teadmised filmitootmisest, selle etappidest, rollidest ja osakondadest. On vajadusel võimeline täitma väiksemaid tugirolle.
● Võtteplatsil töötamise oskus – võtteplatsi kirjalike ja kirjutamata reeglite, eetika ja käsuliini tundmine ja austamine. Diskreetsus ja viisakus.

Kutsekirjeldused