Lokāciju asistents

 

Lokāciju asistenta amats ir sākuma līmeņa darbs lokāciju departamentā, kas nodarbojas ar  filmēšanas bāzes uzstādīšanu, apkopi un drošību. Lokāciju asistentu var iesaistīt arī filmēšanas lokācijas bloķēšanā, norāžu, lokāciju zīmju izvietošanā, bāzes transportēšanā un celtniecībā, telšu, elektrības, ūdens un higiēnas telpu iekārtošanā, organizēšanā. Dažos gadījumos šos pēdējos uzdevumus veic cita departamenta kolēģi –  filmēšanas laukuma administrators un viņa asistenti.

Strādājot filmēšanas laukumā, lokāciju asistents darbojas kā starpnieks, un viņam ir noteikta atbildības joma. Pārsvarā tā ir saistīta ar autotransporta stāvvietu organizāciju filmēšanas norisē iesaistītajam vieglajam un smagajam transportam. Lokāciju asistents veic arī cilvēku plūsmas koordināciju, novirzīšanu filmēšanas laikā, var asistēt transporta plūsmas regulēšanā novirzīšanā. Viņš izvieto lokācijās norādes, paziņojumus, lokāciju zīmes un ir tas cilvēks, kas draudzīgā un diplomātiskā veidā sazinās ar vietējiem iedzīvotājiem, autobraucējiem par ar filmēšanu saistītiem ierobežojumiem. 

Strādājot filmēšanas bāzē, lokāciju asistents uzrauga un nodrošina drošību filmēšanas laukumā, novēršot riskus un apdraudējumus, kas var rasties cilvēkiem, aprīkojumam, videi un īpašumam neapzinātas, neuzmanīgas darbības dēļ. Viņš arī pārliecinās, ka filmēšanas laukumā un lokācijā kopumā tiek uzturēta tīrība, kārtība,  ievērotas higiēnas prasības un ir tā nodrošināšanai visi nepieciešamie resursi. Lokāciju asistents filmēšanas laikā uzkopj lokāciju un pēc filmēšanas pabeigšanas veic ģenerālo tīrīšanu, atjaunojot visu sākotnējā kārtībā.  

Lai arī lokāciju asistents nepieņem lēmumus, viņam ir jāspēj pareizi novētēt situāciju un ziņot lokāciju menedžerim, lokāciju menedžera asistentam vai laukuma administratoram. Laba izpratne par iekšējās kārtības, drošības un filmēšanas laukuma ētikas standartiem šajā amatā ir obligāta prasība.

 

Profesionālās kompetences:

  • Izpratne par filmu ražošanas procesiem, departamentiem un amatiem. 
  • Izpratne par iekšējas kārtības un ētikas standartiem uz filmēšanas laukuma.
  • Tehniskās prasmes, piemēram, izpratne par rācijas lietošanu un citu standarta aprīkojumu savas kompetences ietvarā.
  • Spēja sniegt atbalstu drošas, efektīvas un tīras darba vides veidošanā un uzturēšanā uz filmēšanas laukuma un lokācijā kopumā.
Profesiju apraksti