Lokacijų asistentas

Lokacijų asistento (-ės) pareigos yra pradinio lygio darbas lokacijų departamente. Jie rūpinasi bazinės stovyklos įrengimu, priežiūra ir saugumu. Lokacijų asistentai taip pat gali dalyvauti pervežant ir statant bazinę stovyklą, įrengiant palapines, tiekiant elektrą, vandenį, pasirūpinant higienos sąlygomis.

Dirbdami filmavimo aikštelėje, lokacijų asistentai veikia kaip tarpininkai ir yra atsakingi už tam tikros teritorijos apsaugą ar jos priežiūrą. Dažniausiai tai susiję su zonų kūrimu, tuo pat metu vadovaujant ir organizuojant filmavimo grupės automobilių ir aptarnaujančių sunkvežimių statymą.

Profesijų standartai