Lokatsiooniassistent

Võttepaikade (lokatsiooni) assistent vastutab baaslaagri rajamise, korrashoiu ja ohutuse tagamise eest. Võttepaikade assistendi töö hõlmab selliseid ülesandeid nagu liikluse juhtimine ja parkimise korraldamine, laagri püstitamine, samuti ohutuse jälgimine võtteplatsil ning varude või puhtuse säilitamine võtteperioodi jooksul. Võttepaikade assistent peab olema täpne ja vastutusvõimeline, tundma tööstandardeid ja -eetikat ning tagama ohutuse kogu võttemeeskonnale. Võttekohtade assistent juhindub otsuste vastuvõtmisel võttekohtade juhi, tootmisjuhi või tootmisjuhi assistendi korraldusest. 

 

Pädevused:

● Töö võtteplatsil – teadmised filmitootmisprotsessidest, osakondadest ja ametikohtadest. Filmivaldkonna käsuliini ja võtteplatsi eetika tundmine ja sellest kinnipidamine.
● Tehnilised oskused – raadiosaatjate ja muu põhivarustuse kasutamine oma vastutusala piires.
● Ohutus võtteplatsil – selge arusaam riskidest ja ohutuskäitumisest võttepaigas. Riskide ennetamine ja suutlikkus pakkuda tuge ohutu, tõhusa ja puhta töökeskkonna loomisel ja säilitamisel.

Kutsekirjeldused