Gaismotājs

Gaismotāja galvenā atbildība filmēšanas laukumā ir gaismu izvietošana un fokusēšana saskaņā ar gaismu meistara / mākslinieka izstrādāto plānu un norādījumiem. Katrā filmēšanas lokācijā gaismotājs izkrauj un pārkrauj apgaismes aprīkojumu no kravas automašīnām, ierīko kabeļus, izvelk vadus un nodrošina elektrības sadali gaismām.

Gaismotājs ir atbildīgs par gaismas intensitātes regulēšanu, virzienu, krāsu un kvalitāti, par lokācijā esošo apgaismes priekšmetu (piemēram, galda lampu un sienas lukturu), slēdžu un sienas kontaktligzdu vadu pieslēgšanu filmēšanas laukumos. Gaismotājam jāprot paredzēt gaismošanas vajadzības, lai nepieciešmais aprīkojums vienmēr būtu pie rokas, kad nepieciešams. Gaismotāji parasti uzņemas atbildību par gaismu un statīvu nostiprināšanu drošai lietošanai, kas var būt sadarbībā ar stiprinājumu departamentu, ja apgaismes aparatūra tiek stiprināta uz speciālām konstrukcijām vai komplicētas konfigurācijas, piekļuves vietās.


Profesionālās kompetences:

  • Iepriekšēja praktiskā pieredze un prasmes apgaismes un elektroiekārtu lietošanā. 
  • Elektriskās un mehāniskās pamatprasmes – darbināt, celt, regulēt iekārtas.
  • Elektriskās drošības sertifikāts.
  • Zināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku (padziļinātas zināšanas par filmēšanas sagatavošanas posmu, filmēšanas posmiem).
  • Zināšanas par dažādu departamenta darba specifiku filmēšanas laukumā – padziļināta izpratne par gaismu departamenta, stiprinājumu departamenta un kameru departamenta darbu, pienākumiem.
  • Drošības nodrošināšana laukumā – spēja garantēt drošu gaismu departamenta aprīkojuma darbību. 
  • Spēja strādāt ar izsaukuma lapām un citu ražošanas dokumentāciju.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti