Valgustaja

Valgustaja vastutavad valgusmeistri loodud valgustusplaani täitmise eest. Nende tööülesannete hulka kuulub valgusseadmete laadimine, kaablite vedamine ja energia jaotus platsil. Võtte jooksul tegelevad nad stseeniks vajalike valgusallikate paigutamise ja kinnitamisega, valgustugevuse, suuna, värvi ja kvaliteedi reguleerimisega, samuti lampide ja elektriühendustega. Valgustajal on oluline roll osakonna tööst tuleneva võtteplatsi ohutuse tagamine. 


Pädevused:

• Eelnev praktiline kogemus ja vilumus valgustite ja elektritehnika käitlemisel.
• Oskus töötada elektriliste ja mehhaaniliste süsteemidega – vastava tehnika juhtimine, tõstmine ja reguleerimine.
• Elektriala pädevuseksami läbimine, vastav pädevustunnistus.
• Ohutus võtteplatsil – järgib tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab inimeste ja keskkonnaga.
• Oskuslik tehnika käitlemine – kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, teades ja järgides kasutusnõudeid, tehnika võimsusi, jm.
• Seadmete ja töövahendite hoiustamine, korrastamine ja puhastamine.
• Töötamine võttepäeva plaani ja muu tootmise dokumentatsiooniga.

Veel erialast
Kutsekirjeldused