Gaismu meistars (mākslinieks)

Gaismu meistars jeb gaismu mākslinieks ir galvenais gaismotājs, gaismu jeb apgaismojuma departamenta vadītājs. Viņš strādā ciešā sadarbībā ar operatoru inscenētāju un īsteno filmai izstrādāto gaismošanas plānu un palīdz sasniegt filmā iecerēto vizuālo tēlu, „fotogrāfisko izskatu”. Gaismu meistariem bieži vien ir jāprojektē dažādas specifiskas iekārtas, jāizgatavo sīkrīki vai jāpielāgo esošās tehnoloģijas un iekārtas tā, lai ekonomējot filmēšanas laiku, ievērojot drošību, varētu īstenot operatora inscenētāja vīziju un prasīto, filmēšanai nepieciešamo.  Gaismu meistaram un stiprinājumu meistaram ir jāizpēta iespējamie risinājumi, jāiegūst materiāli, jāizstrādā visas specifikācijas un, ja nepieciešams, jāiesniedz plāns apstiprināšanai operatoram inscenētājam un ražošanas vadītājam, kā arī pēc tam jāuzrauga plāna īstenošana.  

Gaismu meistars filmēšanas laukumā ir atbildīgs par gaismošanas plāna izveidi, izpildi un gaismu komandas organizēšanu un darbību. Gaismu meistars dod norādījumus komandai un pārbauda katra luktura novietojumu un fokusu, lai izpildītu operatora inscenētāja norādījumus. Gaismu meistaram ir ļoti labi jāsaprot apgaismojuma specifiku un jābūt zināšanām, kuras gaismas izmantot, lai radītu vēlamo efektu. Gaismu meistaram jābūt gan tehniski savu jomu pārzinošam, gan ar māksliniecisku ievirzi, redzējumu, lai īstenotu sarežģītas operatora inscenētāja ieceres.

Gaismu meistaram jāpiemīt līderības prasmēm, labām komunikācijas un organizatora prasmēm, jāpārzina filmu veidošanas process, jābūt labām zināšanām apgaismojuma jomā un jāpārzina apgaismojuma aprīkojums, kameru un stiprinājumu aprīkojums, kā arī jāprot plānot un sastādīt budžets. Šīs amats prasa labu fizisko sagatavotību. Tas ir ļoti daudzveidīgs darbs, kurā uzdevumi un pienākumi atšķiras atkarībā no filmas veida un komandas lieluma un budžeta.

 

Profesionālās kompetences

 • Iepriekšēja praktiskā pieredze un prasmes filmēšanas gaismu, apgaismes un elektroiekārtu lietošanā. 
 • Padziļinātas elektriskās un mehāniskās prasmes – darbināt, celt, regulēt iekārtas.
 • Elektriskās drošības sertifikāts.
 • Zināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku (padziļinātas zināšanas par filmēšanas sagatavošanas posmu, filmēšanas un pēcapstrādes posmiem).
 • Zināšanas par dažādu departamenta darba specifiku filmēšanas laukumā – izpratne par gaismu departamenta, kameras departamenta un stiprinājumu departamenta darbu. 
 • Drošības nodrošināšana laukumā – spēja garantēt drošu gaismu departamenta un apgaismojuma aprīkojuma darbību.
 • Spēja strādāt ar filmēšanas dokumentāciju kā mainīgo izrakstiem, filmēšanas plānu, izsaukuma lapām un citu ražošanas dokumentāciju.
 • Spēja lasīt filmu scenārijus, piedalīties lokāciju izpētē, saprast un palīdzēt izpildīt gaismošanas plānu.
 • Spēja sastādīt un plānot departamenta budžetu – zināšanas par projekta ražošanas laiku, aprīkojuma izmaksām, pieejamības nosacījumiem un gaismu departamenta komandas likmēm. 
 • Saistīto normatīvo aktu pārzināšana un prasmes strādāt ar līgumiem un citu dokumentāciju.
 • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs – laba izpratne gan par filmēšanas laukuma ētiku, darba kultūru, pienākumu sadali dažādās valstīs.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti
Courses
Gaismu meistars (mākslinieks)