Vyriausiasis apšvietėjas

Vyriausiasis apšvietėjas vadovauja apšvietimo departamentui. Jis tiesiogiai bendradarbiauja su vyr. operatoriumi, kad būtų įgyvendintas apšvietimo planas, pasiektas norimas filmo vaizdas. Vyr. apšvietėjams ir filmavimo technikos operatoriams tenka užduotis išsiaiškinti galimus sprendimus, surasti medžiagas, suprojektuoti, jei reikia, pateikti planą vyr. operatoriui ir gamybos vadovui ir, gavus jų pritarimą, pasirūpinti plano įgyvendinimu.

Filmavimo aikštelėje jie yra atsakingi už apšvietimo schemos įgyvendinimą, taip pat už apšvietėjų komandos darbo organizavimą ir valdymą. Jie duoda nurodymus komandai, rūpinasi, kad būtų parinktas tinkamas apšvietimas, šviesos išdėstytos taip, kad atitiktų vyr. operatoriaus nurodymus. Vyr. apšvietėjai turi puikiai išmanyti, kokį apšvietimą naudoti, norint sukurti norimą efektą.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai
Courses
Vyriausiasis apšvietėjas