Valgusmeister

Valgusmeister on valgusosakonna juht. Koostöös operaatoriga loob ja viib valgusmeister ellu valgusplaan ja -lahendused, mis toetavad filmi visuaalse loo jutustamist. Osakonna juhina vastutab valgusmeister meeskonna, valgustehnika valiku, paigutuse ja fookuse juhendamise eest. Ta otsib pidevalt uusi loomingulisi ja tehnilisi lahendusi ning jälgib meeskonna töö kvaliteeti ja täpsust.

Pädevused:

  • Oskus lugeda stsenaariumit, osaleda võttekohtade ülevaatamisel ja olla dialoogis teiste osakondadega.
  • Teadmised filmitegemise protsessist ja spetsiifikast selle igas etapis.
  • Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised valgus-, gripi- ja kaameraosakonna tööst.
  • Valgusdisaini ja -efektide loomise oskus – põhjalikud teadmised erinevatest filmimiseks kasutatavatest valgusallikatest ja tüüplahendustest ning nende kasutamise praktilistest ja kunstilistest valikukriteeriumidest lähtuvalt.
  • Praktiline kogemus ja vilumus valgustite ja elektritehnika käitlemisel – elektritehnika ja seda toetavate süsteemide koostamine, juhtimine, transport ja reguleerimine. Varasem vastav kogemus filmi valgusosakonnas.
  • Kõrgtasemel oskused töötamiseks elektriliste ja mehhaaniliste süsteemide ja valgustitega – valgusmõõtmise teostamine, valgustus- ja elektrisüsteemide kavandamine, nende tõhususe ja turvalisuse hindamine, vastavate korrektsete skeemide/plaanide loomine.
  • Valgusosakonna tööprotsessi planeerimise ja eelarvestamise oskus. Tehnikakulude ja valgusosakonna töötasumääradega kursisolek, ajakulu adekvaatne kalkulatsioon, vastavate kulude eelarvestamine.
  • Elektriohutuse tunnistus.
  • Ohutus võtteplatsil – valgusosakonna varustuse turvalise kasutamise tagamine.
Veel erialast
Kutsekirjeldused
Courses
Valgusmeister