Kameras operators

Kameras operators ir persona, kas operē ar kameru, tostarp saglabājot kadra kompozīciju un pareizo filmēšanas leņķi. Viņš arī aktīvi cenšas izvairīties no visa, kas varētu sabojāt kadru. Tipiskas problēmas ir mikrofona parādīšanās kadrā, flēru rašanās objektīvā, kadrā redzama filmēšanas aprīkojuma daļa, komandas vai aprīkojuma atspīdumi logos vai spoguļos, zaudēts fokuss utt. Dažreiz kameras operators nosaka kameras novietojumu un izvēlas objektīvu kadram. Kameras operatoriem jābūt radošiem, ar perfektu kompozīcijas izjūtu, kā arī jāspēj radīt prasmīgus un mākslinieciskus kadrus.

Kameras operators cieši sadarbojas ar operatoru inscenētāju, lai noteiktu katra kadra kompozīciju atbilstoši režisora norādījumiem, kā arī saglabā darbību kadra robežās, lai pilnvērtīgi veidotu stāstu. Pirmais operatora asistents visciešāk sadarbojas ar kameras operatoru mēģinājumu un faktiskās filmēšanas laikā. Ja filmēšanai ir nepieciešamas sarežģītas kameras kustības, izmantojot transfokātoru un daudzas fokusēšanas izmaiņas filmēšanas laikā, kameras operators pirms filmēšanas vairākkārtīgi izmēģina tās ar operatora 1. asistentu. Kameras aperators arī sadarbojas ar skaņas departamentu un virzītā mikrofona operatoru, lai iestatītu mikrofona novietojumu kadra laikā. Kameras operatori var strādāt paviljonos vai uz reālās lokācijas. 

Mazākos projektos kameras operatora nebūs, un operators inscenētājs būs tas, kas strādās ar kameru.


Profesionālās kompetences:

  • Filmu departamenta darba specifikas pārzināšana – dziļa izpratne par kameru departamenta darbu.
  • Zināšanas par vizuālo kompozīciju — izpratne par kadrēšanu, apgaismojumu, krāsu teoriju un citiem elementiem, kas var ietekmēt kadru, spēja radīt meistarīgus un mākslinieciskus kadrus, zināšanas par filmas estētiku un stilistiku.
  • Zināšanas par kameru tehnoloģijām – optiku, filtriem, kameras komplekta salikšanu un iespējamo pielietojumu, visu izplatītāko kameru sistēmu savstarpējo saderību, tostarp visām papildu ierīcēm un aprīkojumam (filmas vai digitālajam).
  • Spēja strādāt ar digitālo un filmas kameru aprīkojumu, piemēram, mobiliem stiprinājumiem un krāniem.
  • Zināšanas par darbu ar gaismu un ekspozīcijas teoriju. 
  • Izpratne par dramaturģiju un darbu ar aktieriem.
  • Zināšanas par filmas negatīvu un/vai elektroniskās ierakstīšanas tehnoloģijām, uzglabāšanas formātiem un sistēmām un signāla apstrādi.
  • Spēja garantēt kameru departamenta iekārtu drošu darbību.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti