Kaameraoperaator

Kaameraoperaator vastutab konkreetse kaamera juhtimise eest, tagades hästi komponeeritud ja õige nurga all tehtud kaadrid ja vältides selliseid probleeme nagu mikrofoni või seadmete jäämine kaadrisse, objektiivide peegeldused jms. Tööks vajalikud juhised saab ta lavastaja-operaatorilt, kes loob lähtuvalt režissööri juhistest ja visoonist kaadri kompositsiooni. Keeruliste võtete ja liikumiste puhul teeb kaameraoperaator koostööd kaamerassistendiga, kes aitab teda fookuse hoidmisel või liikumisel ruumis.


Pädevused:

• Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised kaameraosakonna tööst.
• Teadmised visuaalsest kompositsioonist – teadmised kadreeringust, valgustusest, värviteooriast ja muudest kaadrit mõjutada võivatest elementidest, oskus komponeerida oskuslikke ja kunstilisi kaadreid, teadmised visuaalsetest ja filmiesteetilistest meetoditest.
• Teadmised kaameratehnoloogiast – optikast, filtritest, kaameraseadistustest ning kõigist levinud kaamerasüsteemidest, nende rakendusvõimalustest ja ühilduvusest, sh kogu lisatehnikast (filmi- või digitaalseadmed).
• Oskus kasutada digitaal- ja kaameratehnikat, nagu mobiilsed kinnitused ja kraanad.
• Põhjalikud teadmised filmivalgustusest ja säritusteooriast.
• Teadmised dramaturgiast ja koostööst näitlejatega.
• Teadmised filmivarude ja/või elektroonilise salvestuse, salvestusvormingute ja -süsteemide ning signaalitöötluse tehnoloogiast.
• Kaameraosakonna tehnika ohutu kasutamise tagamine.

Veel erialast
Kutsekirjeldused