Virzītā mikrofona operators

Virzītā mikrofona operators ir būtisks skaņu departamenta pārstāvis filmu un televīzijas nozarēs. Viņš palīdz skaņu ieraksta operatoram filmēšanas laukumā, strādājot ar virzītajiem mikrofoniem, izvēloties un novietojot radio mikrofonus un apkopjot audio aprīkojumu.

Virzītā mikrofona operatora darbs sākas filmēšanas sagatavošanas posmā. Viņš piedalās lokāciju tehniskajā apskatē, konsultē par akustiskajiem parametriem un paredz problēmas, kas var rasties filmēšanas laikā izvēlētajā vietā. Skaņu ieraksta operatora uzraudzībā virzītā mikrofona operators lemj par tehnisko aprīkojumu, kas tiks izmantots filmēšanas laukumā.

Filmēšanas laikā virzītā mikrofona operatori uzstāda un strādā ar virzīto mikrofonu,  vadot to ar roku vai uz kustīgas platformas. Viņi pārliecinās, ka katrs mikrofons ir pareizi novietots un vislabākajā pozīcijā, lai ierakstītu dialogu. Virzītā mikrofona operatori ir atbildīgi arī par mikrofoniem uz aktieru apģērba.

Labas komunikācijas prasmes ir viena no svarīgākajām virzītā mikrofona operatora personiskajām prasmēm. Tā kā filmēšana var ilgt 12 stundas vai ilgāk, viņiem ir jāuztur cieņpilnas attiecības ar citiem filmēšanas grupas pārstāvjiem, jāspēj izvairīties no jebkādām savstarpējām nesaskaņām vai strīdiem un jāspēj efektīvi atrisināt radušās problēmas. Virzītā mikrofona operatorus parasti nolīgst skaņu ieraksta operatori, kas nozīmē, ka profesionālas attiecības ar veiksmīgiem skaņu ieraksta operatoriem ir ļoti svarīgas. Papildus tam, virzītā mikrofona operatoriem ir nepieciešama lieliska atmiņa, augsta koncentrēšanas spēja un liela fiziskā izturība.

Profesionālās kompetences:

  • Padziļinātas zināšanas par filmu ražošanu – filmēšanas sagatavošanas posmu, ražošanas un pēcapstrādes posmiem.
  • Padziļinātas zināšanas par dialoga ieraksta procesu, tostarp sekošanu ar mikrofonu vienai vai vairākām personām, mikrofona izvēli dažādās vidēs, sinhronizāciju, uzraudzību.
  • Elektrotehnikas pamatzināšanas – izpratne par elektrisko ķēdi, spriegumu, strāvu, pretestību un Oma likumu.
  • Padziļinātas zināšanas par skaņu aparatūras lietošanu, tajā skaitā dažādiem mikrofoniem, magnetofoniem un to aksesuāriem, iekārtu lietošanu dažādās vidēs.
  • Padziļinātas zināšanas par dzīvās skaņas miksēšanu – audio signālu apstrādi un vairāku skaņas avotu miksēšanu ar pulti. 
  • Padziļinātas zināšanas par skaņas departamenta sadarbību ar kameras, gaismu, mākslas departamentiem filmēšanas laukumā. 
  • Skaņas pēcapstrādes procesa pārzināšana, izpratne par sākotnējo skaņas rediģēšanu un tīrīšanu.
Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti