Mikrofoninės gervės operatorius

Mikrofoninės gervės operatorius (-ė) yra svarbiausias aikštelės garso komandos narys (-ė) filmų ir televizijos pramonėje. Jie padeda aikštelės garso režisieriui (-ei) filmavimo aikštelėje, valdydami mikrofonines gerves, parinkdami ir išdėstydami radijo mikrofonus, prižiūrėdami garso įrangą. Prižiūrimas aikštelės garso režisieriaus (-ės), mikrofoninės gervės operatorius (-ė) sprendžia, kokią techninę įrangą reikės naudoti filmavimo metu.

Filmavimo metu mikrofoninės gervės operatoriai išdėsto mikrofonines gerves, valdo jas rankiniu būdu arba naudodami judančią platformą. Užtikrina, kad visi mikrofonai būtų teisingai išdėstyti filmavimo aikštelėje, būtų tinkamiausioje padėtyje dialogui užfiksuoti. Mikrofoninės gervės operatoriai taip pat atsakingi už mikrofonus, prisegamus prie aktorių drabužių.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai