Poomioperaator

Poomioperaator on platsiheli meeskonna oluline liige kes käsitleb helisalvestusel poomimikrofoni, vahel paigaldab ka rinna- ja kohtmikrofone ning parandab akustikat. Poomioperaator jälgib, et mikrofon ei sattuks võtte ajal kaadrisse ja oleks suunatud heli parimaks salvestamiseks. Poomioperaator peab olema väga tähelepanelik jooksvate probleemsete müraallikate suhtes ning kommunikeerib teiste osakondadega heliprobleemide vältimiseks/minimeerimiseks.

 

Pädevused:

● Põhjalikud teadmised filmitootmisest ja professionaalse filmitegemise ettevalmistus-, tootmis- ja järeltootmisetappidest.
● Põhjalikud teadmised dialoogisalvestuse protsessist, sh ühe- ja mitmerajasalvestusest, oskus valida õige mikrofon eri keskkondades, sünkroniseerimine, jälgimine.
● Baasteadmised elektrotehnikast – arusaam elektriahelast, pingest, voolust, takistusest ja oomiseadusest.
● Põhjalikud teadmised helitehnikast, sh eri mikrofonid, salvestajad ja nende lisad, tehnika kasutamine eri keskkondades.
● Põhjalikud teadmised otseheli kokkusalvestamisest – võtteplatsil helisignaali töötlemine ja mitme heliallika kokkusalvestus helipuldiga.
● Teadmised heli vastastikmõjust kaamera-, valgus- ja kunstiosakondadega. Võime teha tõhusat koostööd teiste osakondadega võtteplatsil.
● Teadmised heli järeltöötlusest, arusaam esialgsest helitöötlusest, heli puhastamine.

Veel erialast
Kutsekirjeldused