Stiprinājumu meistara galvenais asistents


Vadošais stiprinājumu departamentā ir stiprinājumu meistars, tam seko stiprinājumu meistara galvenais asistents un stiprinājumu asistenti. Stiprinājumu departamenta galvenais uzdevums ir cieši sadarboties ar kameras departamentu, lai nodrošinātu kameras atbalstu, īpaši, ja kamera ir uzstādīta uz kameras ratiem vai ratiņiem, kameras krāna, celtņa vai to vajag fiksēt neparastā stāvoklī, piemēram, pie kāpņu vai balkona margas, nodrošinot kameras stabilitāti un drošību. Var būt sadarbība arī ar gaismu un skaņu departamentu.

Stiprinājuma  asistenti specializējas arī kameras ratu jeb ratiņu (kameras ratiņu tehniķis) un kameras celtņu (kameras celtņa / teleskopiskā krāna operators) darbināšanā un apkalpošanā. Daži stiprinājuma asistenti  specializējas arī darbā ar palīgierīcēm kameras stiprināšanai uz dažādu transportlīdzekļu korpusiem, kā arī stiprinājumu departamentā nepieciešamas zināšanas par dekorāciju būvi, dažādu konstrukciju būvi, uzstādīšanu dekorācijās tostarp sienās, griestos u.c., dažādu pamatņu, paaugstinājumu un platformu izveidi un uzstādīšanu. Stiprinājuma departaments parasti strādā ciešā sadarbībā ar kameras departamentu.

Stiprinājumu meistara galvenais asistents ir stiprinājumu meistara labā roka. Viņi palīdz stiprinājumu meistaram nokomplektēt departamenta komandu, iznomāt nepieciešamo aprīkojumu, nodrošināt tā loģistiku un plānot darbus. Stiprinājumu meistara galvnais palīgs ir atbildīgs par to, lai pareizie stiprinājumi un aprīkojums būtu pareizajā vietā. Ir atbildīgs un palīdz aprīkojuma komplektēšanā un aprīkojuma, stiprinājumu departamenta komandas loģistikā un ar to saistītajā dokumentācijā.

Profesionālās kompetences:

  • Iepriekšēja praktiskā pieredze un prasmes stiprinājumu iekārtu lietošanā. 
  • Spēja strādāt augstumā un slēgtās telpās, kalnu kāpšanas apmācības pabeigšanu apliecinošs sertifikāts – darbs līdz 3m augstumā, vēlams industriālās kalnu kāpšanas apmācības sertifikāts.
  • Sertifikāts, kas apliecina zināšanas par pacēlāja operatoru darbu – darbs uz pacēlāja.
  • Padziļinātas elektriskās, mehāniskās un galdniecības prasmes – darbināt, celt, regulēt iekārtas.
  • Zināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku – padziļinātas zināšanas par filmu veidošanas sagatavošanas, ražošanas un pēcapstrādes posmiem.
  • Filmēšanas departamentu darba specifikas pārzināšana – padziļināta izpratne par stiprinājumu un kameru departamenta darbu.
  • Drošība laukumā – nodrošina drošu stiprinājumu departamenta aprīkojuma darbību.
  • Budžeta sastādīšana un plānošana – zināšanas par ražošanas laiku, aprīkojuma izmaksām un stiprinājumu departamenta komandas likmēm. 
  • Likumdošana un līgumu slēgšana – zināšanas par saistītajiem tiesību aktiem, prasme strādāt ar līgumiem un dokumentiem.
  • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs – laba izpratne gan par filmēšanas laukuma ētiku, darba kultūru, pienākumu sadali dažādās valstīs.

 

Vairāk par profesiju