Gripi koordinaator

Gripi koordinaator on gripi meistri parem käsi. Gripi koordinaator tegeleb gripiosakonna meeskonna komplekteerimise, varustuse rentimise ja töögraafiku koostamisega. Ta teeb tihedat koostööd kaameraosakonnaga tagades, et mis iganes võttepaigas ja moel toimuvaks võtteks on olemas vastav tehnika ja inimesed, kes suudavad grpitehnika üles seada ja seda hallata.

Pädevused:

• Varasem praktiline kogemus ja vilumus gripitehnika kasutamisel.
• Valmisolek töötada kõrgustes ja kitsastes ruumides. Vajalik tunnistus, mis kinnitab alpinismikoolituse läbimist – töö kuni 3 m kõrgusel, soovitatavalt tööstusliku alpinismi koolituse tunnistus.
• Tõstukijuhi oskusi ja seda kinnitav tunnistus.
• Kõrgtasemel elektroonika–, mehaanika– ja puusepatöö oskused – tehnika juhtimine, tõstmine ja reguleerimine.
• Teadmised filmitegemise protsessist ja teadlikkus valdkonna spetsiifikast –  ettevalmistus-, tootmis- ja järeltöötlusetappidest.
• Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised gripi- ja kaameraosakonna tööst.
• Ohutus võtteplatsil – gripi osakonna varustuse turvalise kasutamise tagamine.
• Eelarve koostamine ja planeerimine – tootmisaegade, tehnikakulude ja gripi osakonna töötasumääradega kursisolek.
• Seadusandlus ja lepingute sõlmimine – põhjalikud teadmised asjakohastest õigusaktidest, oskus töötada lepingute ja dokumentidega.
• Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui ka filmitootmise asukohamaa kultuurist.

Veel erialast
Kutsekirjeldused