Kostīmu mākslinieka asistents

Kostīmu mākslinieka asistents ir galvenais kostīmu mākslinieka līdzstrādnieks, kas palīdz īstenot vizuālas idejas filmas vai TV projektā, uzsākot darbu jau filmēšanas sagatavošanas posmā. Atkarībā no filmas mākslinieka un kostīmu mākslinieka dotā virziena, katra jauna projekta sākumā šī pozīcija var būt vai nu radošāka (palīdzot kostīmu māksliniekam tērpu dizainu veidošanā) vai arī mazāka budžeta projektā tā bieži vien pārklājas ar kostīmu departamenta vadītāja vai pat kostīmu mākslinieka pozīcijām, kas paredz vairāk vadības un darba uzdevumu.

Kostīmu mākslinieka asistents var nebūt pilnas slodzes amats filmēšanas laukumā, bet gan aizkulišu amats, lai atbalstītu kostīmu mākslinieku  sagatavošanās procesā.

Kostīmu mākslinieka asistenta darbs sākas ar scenārija izlasīšanu un scenārija mainīgo izraksta izpēti vai veikšanu. Pēc tam jāiepazīstas ar kopējo koncepciju, krāsu un dizaina stila attēlu izlasi, pētījumiem un kostīmu mākslinieka veidotajām skicēm. Ja kostīmu mākslinieka asistents nodrošina radošo atbalstu, viņš palīdz ar kostīmu, aktieru garderobes sagatavošanu filmēšanai: veicot izpēti un apmeklējot nomas veikalus, iegādājoties tērpus un piederumus, apkopojot aktieru izmērus un plānojot. Kostīmu mākslinieka asistents piedalās kostīmu pielaikošanā, pārrauga šūšanu, apmeklē sanāksmes un sazinās ar citiem departamentiem, kā arī deleģē uzdevumus un izmaiņas pārējai kostīmu departamenta komandai vai citiem iesaistītajiem departamentiem. Pēc filmēšanas perioda viņš bieži vien ir atbildīgs par nomāto tērpu iepakošanas, uzglabāšanas un pareizas atgriešanas uzraudzību. 

Ja uzdevumi ir vairāk saistīti ar vadību, tie varētu būt budžeta uzskaite (tērpu iegāde un noma), filmēšanas sagatavošanas posma plānošana, tērpu noliktavas uzturēšana, filmēšanas perioda loģistikas organizēšana utt.

Kostīmu mākslinieka asistentam filmas kostīmu koncepcija ir jāsaprot līdzvērtīgi kostīmu māksliniekam no dramatiskā-radošā-tehniskā viedokļa, jo šis amats bieži tiek uzskatīts par kostīmu mākslinieka vai kostīmu departamenta vadītāja „pagarinājumu”. Šī loma prasa būt labi organizētam, analītiskam, orientētam uz detaļām, uz problēmu risināšanu vērstam domāšanas veidam, ar ātru rīcības spēju un apdomātu lēmumu pieņemšanu.

 

Profesionālās kompetences:

  • Spēja analizēt kostīmu mākslinieka izstrādāto tērpu konceptu, scenāriju un scenārija mainīgo izrakstu, koncentrējoties uz tēliem (koncepciju, attīstību) un darbībām kadrā, kas saistītas ar tērpiem (triki, dublieri, novecošanas līmeņi, specefekti u.c.), nepārtrauktību un aktieru komfortu filmēšanas laikā, lai varētu saprasties un komunicēt. Spēj palīdzēt ietvert un strukturēt šo informāciju departamenta dokumentos (varoņu tērpi, scenārija secība, izmaiņas u.c.), uz kuriem komanda var paļauties filmēšanas laikā.
  • Teorētiskās un praktiskās zināšanas par māksliniecisko konceptualizāciju, tēlu dizainu un attīstību  dramatiskā stāsta /scenārija izveidē, izmantojot tērpu/modi, lai izprastu ideju, funkciju un vēsturisko izpēti, lai sekotu kostīmu mākslinieka radošajām instrukcijām, veidojot/meklējot iespējas izstrādāt tērpus un nodot vīziju visā projekta gaitā pārējai komandai (kostīmu mākslinieka prombūtnes laikā).
  • Pieredze tērpu veidošanā un komforta radīšanā intīmā un jutīgā vidē, mērot aktieru ķermeni, apspriežot personīgās vajadzības/robežas un pieskaņojot tērpus.
  • Psiholoģijas pamatzināšanas un emocionālā inteliģence, lai varētu strādāt diskrētās, stresa un neparedzamās situācijās.
  • Plašas zināšanas par apģērbu sistematizēšanu, kopšanu, manipulācijām un problēmu risināšanu, lai efektīvi palīdzētu veidot, organizēt un prognozēt noliktavas inventāru un laukuma tērpus; izpratne par dažādu tekstilizstrādājumu un materiālu kopšanu; spēja asistēt kostīmu izveidē, pielāgošanā vai problēmu risināšanā. 
  • Efektīva plānošana un laika pārvaldība, pārraugot departamenta darba plūsmu. Spēja nodrošināt kostīmu departamenta gatavību filmēšanas periodam (tērpu šūšana un izgatavošana, furnitūra, dalība tērpu un materiālu sagatavošanā filmēšanas periodam u.c.).
  • Spēja pārvaldīt dokumentāciju, sarakstu sastādīšanu un budžeta plānošanu tērpu nomai un atgriešanai, iegādātajām precēm, papildu tērpu nomai un krājumiem.
  • Spēja pārraudzīt un organizēt tērpu nodošanu projekta noslēgumā, vadot filmēšanas kostīmu remontu un tīrīšanu, atgriešanu, uzglabāšanu.
Profesiju apraksti