Kostiumų dailininko asistentas

Kostiumų dailininko (-ės) asistentai įgyvendina filmo ar TV projekto vizualinius sumanymus pvz., padeda kostiumų dailininkui (-ei) kurti kostiumus. Kostiumų dailininko (-ės) asistentai padeda kostiumų dailininkui (-ei) pasiruošimo procese. Jų darbas prasideda nuo scenarijaus skaitymo ir jo suskaidymo, po to seka tyrimai ir koncepcijos, dizaino pavyzdžių rinkimas ir kūrimas.

Esant poreikiui, kostiumų dailininko (-ės) asistentai prisideda prie filmo garderobo: sudaro nuomos parduotuvių sąrašą, perka kostiumus, reikmenis, surenka duomenis apie aktorių drabužių dydžius, sudaro kostiumų matavimosi grafikus, dalyvauja aprangos derinimo darbuose, prižiūri siuvimą, dalyvauja filmo gamybos susirinkimuose, bendrauja su kitais departamentais, deleguoja užduotis, praneša apie pakeitimus likusiems kostiumų komandos nariams ar kitiems su tuo susijusiems departamentams.

Pasibaigus filmavimui, kostiumų dailininko (-ės) asistentai dažnai yra atsakingi už išnuomotų kostiumų pakavimą, saugojimą ir grąžinimą. Jei užduotys yra labiau vadybinio pobūdžio, jie gali būti atsakingi už biudžeto (kostiumai ir nuoma) apskaitą, parengiamųjų filmo darbų planavimą, kostiumų departamento sandėlių priežiūrą, logistikos organizavimą filmavimo laikotarpiu ir t. t.

Profesijų standartai