Kostüümikunstniku assistent

Kostüümikunstniku assistent teeb filmi- ja teleprojektides tihedat koostööd kostüümikunstnikuga, olles tema parem käsi kostüümide loomisel. Väiksema eelarvega projektidel võib aga lisaülesandena tulla ette osakonna haldamisel abistamist, võttel kostümeerimist ning järjepidevuse jälgimist. Kostüümikunstniku assistendi positioon on eelkõige “lava taga” ning keskendub kostüümiosakonna ettevalmistusele võtteperioodiks. Kostüümikunstniku assistent on justkui kostüümikunstniku asetäitja ning seetõttu nõuab see amet võrdväärset arusaama filmikostüümide loomisest – sügavat mõistmist loomingulistest aspektidest tehnilisteni, tugevat organiseerimis-, analüüsi-, probleemide lahendamise oskust ja kiiret otsustusvõimet.

Pädevused:

● Oskus analüüsida stsenaariume ja kostüümikunstniku tehtud liigendusi, keskendudes tegelaste (kontseptsioon, areng), kostüümidega seotud lavalistele tegevustele (kaskadöörid, duubelkostüümid, vanutusastmed, eriefektid) ning järjepidevusele. Samuti on vajalik tähelepanelikkust ja mõistmist tagamaks näitlejate heaolu võtteperioodil.  Oskus dokumenteerida kogu vajalik teave , millele võtteplatsil olev meeskond saab võtteperioodil tugineda.
● Teoreetilised ja praktilised teadmised kunstilisest kontseptualiseerimisest, karakterite loomisest ja arendamisest esteetilises ning narratiivses võtmes läbi kostüümi-ja moekunsti. Tema ülesanne on mõista ideed, teose eesmärki ja ajaloolisi uurimusi ning järgida kostüümikunstniku antud loomingulisi juhiseid kostüümivisiooni elluviimisel ning vahendada seda visiooni kogu projekti vältel tervele meeskonnale (kostüümikunstniku puudumisel).
● Kogemus kostümeerimisel ning oskus luua mugav õhkkond intiimses ja tundlikus keskkonnas, kui toimub näitlejatelt mõõtude võtmine, nende vajaduste ja piiride arutamine kostüümiproovide tegemisel.
● Põhiteadmised psühholoogiast ja emotsioonide oskuslik juhtimine diskreetsetes, stressirohketes ja ettearvamatutes olukordades.
● Laialdased teadmised rõivaste süstematiseerimisest, hooldamisest, käsitsemisest ja vanutamisest.
● Ajakava koostamise ja ajaplaneerimisoskus osakonna töövoo jälgimisel. Suutlikkus tagada kostüümiosakonna valmisolek tootmisperioodiks (kostüümide õmblemine ja valmistamine, kostüümiproovide korraldamine, abi kostüümide ja varude ettevalmistamisel võtteperioodiks jne).
● Dokumentatsiooni ja nimekirjade koostamise oskus, et hallata suurt hulka mitmekesist teavet.
● Projekti lõpetamise jälgimine ja korraldamine, vastutades kostüümide parandamise, puhastamise, tagastamise ning ladustamise eest.

Veel erialast