Operaatori 1. assistent

Operaatori/kaamera I assistent vastutab, et kogu stseeni jooksul on tagatud täpne ja pidev teravustamine objektile. Tal on suurepärased teadmised teravusulatusest ehk teravussügavusest, objektiivide liikumisest, loomingulisus, kiirus ja rütmitaju fookuse vedamisel (fookuse hoidmisel objektiivi fookusteravuse muutmise abil). Lisaks on ta tööülesanneteks kaamera varustuse ja tarvikute hooldamine ja korrastamine võtteplatsil, tagades seeläbi sujuva tööprotsessi.


Pädevused:

• Eelnev praktiline kogemus ning oskused kaamera- ja objektiivitehnika kasutamisel.
• Teadmised kaameratehnoloogiast – teadmised kõigist levinud kaamerasüsteemidest, nende rakendusvõimalustest ja ühilduvusest, sh kogu lisatehnikast (filmi- või digitaalseadmed). Oskus kasutada kaamera seadeid, ajakoodi, sünkroonida mitut kaamerat ja materjali ette mängida.
• Baasteadmised filmivalgustusest ja säritusteooriast.
• Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised kaameraosakonna tööst.
• Ohutus võtteplatsil – kaameraosakonna varustuse turvalise kasutuse tagamine.
• Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui ka tootmise asukohamaa kultuurist.

Veel erialast
Kutsekirjeldused