Pirmasis kameros asistentas

Pirmųjų kameros asistentų pagrindinis darbas yra valdyti objektyvo fokusavimo žiedą. Šias pareigas einančio asmens užduotis – kiekvienoje scenoje išlaikyti tinkamą ryškumą. Ryškumo valdymas (fokusavimas) yra sunkus darbas – pirmieji kameros asistentai turi ne tik sufokusuoti kadrą, bet ir išlaikyti jį ryškumo zonoje.

Pirmieji kameros asistentai taip pat yra atsakingi už visos filmavimo aikštelėje esančios kameros įrangos ir priedų priežiūrą ir tvarkymą – valyti kameros objektyvus, kiekvieną dieną sustatyti kamerą ir ją nuimti, paruošti būsimai filmavimo dienai.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai