Skaņu operatora asistents


Skaņu operatora asistents ir gan skaņu ieraksta operatora, gan virzītā mikrofona operatora palīgs filmēšanas laukumā. Viņš sāk darbu pirmajā filmēšanas dienā un palīdz izkraut, pārbaudīt un iestatīt skaņu iekārtas. Viņš atrod un novērš potenciāli nevēlamu trokšņu avotu filmēšanas laukumā (tostarp, izklājot paklājus) un pārbauda bateriju uzlādi visai skaņas departamenta komandai. Viņš var palīdzēt piestiprināt mikrofonus, savienot kabeļus un nodrošināt, ka dienas beigās skaņu ieraksti ir pareizi reģistrēti. 

Skaņu operatora asistents bieži darbojas kā otrais virzītā mikrofona operators vai pat otrais skaņu ieraksta operators, tādēļ vajadzības gadījumā remontē un veic apkopi aprīkojumam, piemēram, kabeļiem un aparatūrai. Ja skaņu ieraksta operators un virzītā mikrofona operators ir aizņemti ar saviem uzdevumiem, skaņu  operatora asistents var pielāgot personīgos mikrofonus vai aktieru bezvadu raidītājus. Var pārvietot mikrofonus vai palīdzēt novilkt kabeļus, kā arī sazināties ar citiem departamentiem par trokšņa samazināšanu filmēšanas laukumā.

Skaņas operatora asistentam jābūt gatavam darbam komandā un problēmu risināšanai. Nepieciešamas padziļinātas zināšanas par filmu veidošanu un par elektrotehnikas un skaņas iekārtu lietošanu. Darbs ir daudzveidīgs, darba vide – bieži vien  neparedzama, un uzdevumi jāveic ātri. Skaņu operatora asistentam jābūt tādam, kurš nezaudē uzmanību brīžos, kad it kā nekas nenotiek, kā arī jābūt gatavam uzņemties darbus, kas citiem var likties garlaicīgi vai kas atkārtojas. Labas komunikācijas prasmes būs liels pluss. Taču vissvarīgākais – skaņas operatoru asistentiem ir jābūt spējām veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi.

 

Profesionālās kompetences:

  • Padziļinātas zināšanas par filmu veidošanu, filmēšanas sagatavošanas posmu, ražošanu un pēcapstrādi.
  • Padziļinātas zināšanas par dialoga ierakstīšanas procesu, tostarp sekošanu ar mikrofonu vienai vai vairākām personām, mikrofona izvēli dažādās vidēs, sinhronizāciju, uzraudzību.
  • Padziļinātas zināšanas par skaņu ierakstīšanas aparatūru, dažādām audio ierakstīšanas ierīcēm un iekārtām, to specifikācijām.
  • Pamatzināšanas par elektrotehniku – izpratne par elektrisko ķēdi, spriegumu, strāvu, pretestību un Oma likumu.
  • Pamatzināšanas par skaņas aparatūras lietošanu, t.sk. dažādu mikrofonu, ierakstītāju un to papildiekārtu lietošanu dažādās vidēs.
  • Pamatzināšanas par dzīvās skaņas miksēšanu – audio signālu nodrošināšanu un apstrādi, izmantojot miksēšanas pulti.
Profesiju apraksti