Heliassistent

Heliassistent on oluline helimeeskonna tugiliikmege võtteplatsi toetab platsiheli salvestajat ja poomioperaatorit. Heliassistent vastutab kõigi varude, mikrofonide ja akude kontrollimise eest ning tagab, et platsiheli osakond töötaks võimalikult sujuvalt. Vajadusel on heliassistendi ülesandeks teise poomimikrofoni käigus hoidmine, samuti raadiosageduste koordineerimine võtteplatsil (kaasa arvatud walkie’d, erinevad heli monitooringud jne). Heliassistent peab olema  on tehniliselt võimekas kogu salvestustehnika pargi haldamises.

 

Pädevused:

● Teadmised filmitootmisest ja professionaalse filmitegemise ettevalmistus-, tootmis- ja järeltootmisetappidest.
● Põhjalikud teadmised dialoogisalvestuse protsessist, sh ühe- ja mitmerajasalvestusest, oskus valida õige mikrofon eri keskkondades, sünkroniseerimine, jälgimine.
● Põhjalikud teadmised helisalvestuse riistvarast, eri helisalvestustehnikast ja -varustusest ning nende spetsifikatsioonidest.
● Baasteadmised elektrotehnikast – arusaam elektriahelast, pingest, voolust, takistusest ja oomiseadusest.
● Baasteadmised helitehnika kasutamisest, sh eri mikrofonid, salvestajad ja nende lisad, tehnika kasutamisest eri keskkondades.
● Baasteadmised otseheli kokkusalvestamisest – helisignaali edastamisest ja selle töötlemisest helipuldis võtteplatsil.

Kutsekirjeldused