Skaņu ieraksta operators

Skaņu ieraksta operators (saīsināti – skaņu operators) ir skaņu ieraksta grupas vadītājs, kas ir atbildīgs par augstas kvalitātes audio ierakstīšanu uzņemšanas laukumā (gan filmām, gan televīzijas raidījumiem). 

Skaņu ieraksta operatora pienākumi var atšķirties atkarībā no filmēšanas veida un budžeta. Skaņu ieraksta operators, kas strādā pie mazbudžeta televīzijas dokumentālās filmas viens pats varētu veikt visus tipiskas skaņas komandas pienākumus: vadu ierīkošanu, atloka mikrofonu piestiprināšanu, darboties kā vienīgais virzītā mikrofona operators, vienlaikus miksējot skaņu uz mobilās pults. Savukārt, lielbudžeta mākslas filmas skaņu ieraksta operators parasti strādā ar ievērojamu komandu, kurā ietilpst virzītā mikrofona operatori, skaņu operatori, kabeļu speciālisti un viens vai divi skaņu operatora palīgi. Skaņu ieraksta operatora darbs ietver gan uzraudzību, gan radošu vadību: nelielu uzdevumu, piemēram, aprīkojuma iestatīšanas un pārveidošanas, deleģēšanu komandai, lai viņš pats varētu koncentrēties uz izcilu audio ierakstīšanu.

Filmēšanas sagatavošanas posmā skaņu ieraksta operators ir atbildīgs par tādiem  uzdevumiem kā audio aprīkojuma izvēli un lokāciju apmeklēšanu, lai novērtētu iespējamās ar audio saistītas problēmas, kā arī skaņas komandas nolīgšanu. Kopā ar režisoru, vienojas par filmas vēlamo skaņu, tās stilistiku, apzinātu tehniskās prasības un budžetu. Ņemot vērā, ka skaņu ieraksta operatoram ir jāsaprot konteksts un režisora nodomi, var apgalvot, ka viņš ir tikpat svarīgs filmas veidošanā kā  operators inscenētājs.

Filmēšanas laikā viņš ir atbildīgs par audio ierakstīšanu uzņemšanas laukumā, tostarp dialogu, fona trokšņu un telpas trokšņa ierakstiem. Tas nozīmē, ka viņiem jāmiksē skaņa reālā laikā filmēšanas laukumā tā, lai nodrošinātu, ka ierakstu varēs kvalitatīvi izmantot filmas montāžas procesā un pēcapstrādē. Skaņu ieraksta operators ir atbildīgs par audio kvalitātes novērtēšanu katrā kadrā un nepieciešamības gadījumā pieprasīs veikt atkārtotus ierakstus.

Visā filmēšanas laikā skaņu ieraksta operators fiksē ar audio saistītās informācijas metadatu pierakstu žurnālu; viņš cieši sadarbojas ar pēcapstrādes skaņu režisoru  un citiem pēcapstrādes skaņas komandas locekļiem.

Profesionālās kompetences:

  • Padziļinātas zināšanas par filmu veidošanas procesiem – filmēšanas sagatavošanas posmu, ražošanas un pēcasprtādes posmu. 
  • Padziļinātas zināšanas par dialoga ierakstīšanas procesu, tostarp sekošanu ar mikrofonu vienai vai vairākām personām, mikrofona izvēli dažādās vidēs, sinhronizāciju, uzraudzību.
  • Vispārīgas zināšanas par elektrotehniku un akustiku.
  • Padziļinātas zināšanas par skaņu aparatūras lietošanu, t.sk. dažādu mikrofonu, ierakstītāju un to papildinājumu u.c. iekārtu lietošanu dažādās vidēs.
  • Padziļinātas zināšanas par dzīvās skaņas miksēšanu – audio signālu apstrādi un vairāku skaņas avotu sajaukšanu, izmantojot miksēšanas pulti.
  • Padziļinātas zināšanas skaņas departamenta sadarbību ar kameras, gaismu, mākslas departamentiem filmēšanas laukumā. 
  • Vispārējas zināšanas par skaņas pēcapstrādes procesu, izpratne par  skaņas apstrādi un tīrīšanu.
  • Padziļinātas zināšanas par audio ierakstīšanu un aparatūru, dažādām audio ierakstīšanas ierīcēm un iekārtām, to specifikācijām.
  • Spēja analizēt scenāriju.
  • Prasme plānot budžetu – spēja paredzēt iespējamās papildu izmaksas un problēmas filmu ražošanas procesā.

 

Profesiju apraksti