Platsiheli salvestaja

Platsiheli salvestaja on võtteplatsi helimeeskonna juht ning vastutab kogu võtteplatsi heli salvestamise, salvestuse koordineerimise ja materjalide süstematiseerimise ning dokumenteerimise eest. Platsiheli salvestaja planeerib eelproduktsiooni perioodil salvestusega seotud tehnilisi lahendusi ja kavandab võttekohtade akustilist töötlemist. Platsiheli salvestaja juhendab võtteplatsil poomioperaatori ja II heliassistendi tööd.

 

Pädevused:

● Põhjalikud teadmised filmitootmisest ja professionaalse filmitegemise ettevalmistus-, tootmis- ja järeltootmisetappidest.
● Põhjalikud teadmised dialoogisalvestuse protsessist, sh ühe- ja mitmerajasalvestusest, oskus valida õige mikrofon eri keskkondades, sünkroniseerimine, jälgimine.
● Üldteadmised elektrotehnikast, akustikast.
● Põhjalikud teadmised helitehnika kasutusest, sh eri mikrofonid, salvestajad ja nende lisad, tehnika kasutamine eri keskkondades.
● Põhjalikud teadmised otseheli kokkusalvestamisest – võtteplatsil helisignaali töötlemine ja mitme heliallika kokkusalvestus helipuldiga.
● Põhjalikud teadmised heli vastastikmõjust kaamera-, valgus- ja kunstiosakondadega.
● Üldteadmised heli järeltöötlusprotsessist, arusaam esialgsest helitöötlusest, heli puhastamine.
● Põhjalikud teadmised helisalvestusest ja riistvarast, eri helisalvestustehnikast ja -varustusest ning nende spetsifikatsioonidest.
● Stsenaariumi analüüs.
● Eelarve koostamine – võime näha ette võimalikke lisakulusid ja probleeme helitootmisprotsessis.

Kutsekirjeldused