Lokāciju skauts

Lokāciju skauta galvenais uzdevums ir atrast filmēšanas vietas. Pamatojoties uz radošās komandas, producenta vai lokāciju menedžera norādījumiem, lokāciju skauts veic izpēti no biroja, kā arī apmeklē potenciālās filmēšanas vietas, dokumentē un piegādā fotomateriālu par iespējamām filmēšanas vietām un to apkārtni. 

Lai gan lokāciju skauta galvenais uzdevums ir uzņemt labas fotogrāfijas un dokumentēt potenciālo filmēšanas vidi. Viņam ir jāspēj arī novērtēt gan potenciālās filmēšanas vietas atbilstība mākslinieciskajam uzstādījumam, arhitektūras stilam u.c, gan izvērtēt lokācijas piemērotību no tādu filmēšanai svarīgu faktoru viedokļa kā pieejamība, skaņa, gaisma, izmaksas un drošība. 

Lai saprastu uzdevumu lokāciju skautam jābūt labām zināšanām par mākslas vēsturi un arhitektūras stiliem, kā arī zināmai izpratnei par filmu valodu un semantiku. Fotografēšanas prasmēm ir jābūt virs vidējām, jāpiemīt labai kompozīcijas izjūtai un prasmei izmantot atbilstošus rīkus un programmatūru. Lokāciju skautam brīvi jāpārvalda vietējās valodas, jāpārzina kultūras konteksts, jāpazīst ainavas un objekti, kā arī jābūt autovadītāja apliecībai. Lai varētu iegūt atļauju piekļūt potenciālajām filmēšanas vietām, lokāciju skautiem jāspēj nodibināt kontaktus ar visdažādākajiem cilvēkiem.

 

Profesionālās kompetences:

  • Labas fotografēšanas prasmes – prasme izmantot profesionālu aprīkojumu un radīt kvalitatīvas potenciālo filmēšanas vietu fotogrāfijas.  
  • Spēja strādāt ar scenārija mainīgo izrakstu — spēja izvērtēt un sašķirot lokācijas, to atbilstību, stilistisko piemērotību, atrašanās vietu, projekta specifikas un budžeta iespējām un prasībām. 
  • Izpratne par kultūrtelpu – apkārtējās vides, kultūras, arhitektūras un mākslas vēstures, dažādu objektu un lokāciju pārzināšana. Vietējo valodu un saskarsmes stilu pārzināšana. 
  • Kartogrāfijas prasmes – zināšanas par vietējo infrastruktūru un ainavu, prasme lasīt un veidot kartes un nodrošināt filmēšanas vajadzībām atbilstošus norādījumus un dokumentus.
  • Spēja veikt vietas novērtējumu – spēja novērtēt potenciālo lokāciju no ražošanas viedokļa (izmaksas, infrastruktūra, transports, troksnis un riski).
  • Filmas semantikas un audiovizuālās valodas zināšanas un izpratne tiks uzskatīta par priekšrocību.
Profesiju apraksti