Izpildproducents

Izpildproducents ir filmas ražošanas izpilddirektors, kura uzdevums ir uzsākt un vadīt faktisko filmas ražošanu, pārvēršot filmas scenāriju un režisora redzējumu detalizētā budžetā un ražošanas plānā. Viņš pieņem darbā filmēšanas grupas departamentu vadītājus, galvenos darbiniekus, slēdz darījumus un līgumus ar aprīkojuma un pakalpojumu sniedzējiem. Viņš uzrauga naudas plūsmas un līgumu izpildi. 

Izpildproducentam jābūt labam, precīzam komunikatoram, kas pārvalda profesionālo leksiku un  līdz sīkākajai detaļai pārzina filmas ražošanas procesu. Viņš pārzina nodokļu regulējumu, uz nozari attiecināmos likumdošanas aktus un filmu nozares standartus, seko likumdošanas un cenu izmaiņām. Plānojot ražošanu, izpildproducentam ir jāspēj ļoti precīzi novērtēt un mazināt dažādus riskus, kas saistīti ar šiem sarežģītajiem procesiem, vienlaikus ņemot vērā radošās komandas ambīcijas un darbinieku vajadzības. Lai to izdarītu, viņam jāpārzina vietējās iespējas, jābūt plašam nozares kontaktu tīklam, kā arī jāpiedāvā inovatīvi risinājumi, apvienojot esošo praksi ar jaunievedumiem.

Filmēšanas sagatavošanas posmā izpildproducents strādā galvenokārt birojā vai tiekas ar cilvēkiem, apspriežot, vienojoties par sadarbības līgumu saturu, pārbauda, vienojas par resursu pieejamību, nosacījumiem un slēdz darījumus, sastādot, pārskatot un atjauninot budžetus, ražošanas plānus un grafikus. Viņš ir iesaistīts arī filmēšanas lokāciju un aktieru atlasē. Filmēšanas laikā izpildproducents ir galvenā persona filmēšanas laukumā, kura uzdevums ir sekot līdzi, lai viss noritētu pēc kopējā plāna un esošā budžeta ietvaros, izvērtētu riskus, risinātu lielākas nobīdes, kas var rasties laika grafikā un budžetā. Pēcapstrādes fāzē bieži vien pēcapstrādes producents vai filmas producents pārņem izpildproducenta pienākumus, kamēr izpildproducents nodod projekta atskaites un pabeidz saistības pret finansētājiem, kā arī var būt iesaistīts darbā ar izplatītājiem organizējot pirmizrādes un ar to saistītās aktivitātes, 

Izpildproducenta profesija apvieno tādas personiskās īpašības kā līderība, izcilas komunikācijas un organizatoriskās prasmes ar padziļinātām zināšanām par filmu veidošanu, budžeta sastādīšanu un stratēģisko plānošanu, būtiskas ir padziļinātas zināšanas par filmu veidošanu un ilgstoša iepriekšējā darba pieredze. Tas ir ļoti daudzveidīgs darbs, kurā uzdevumi un pienākumi atšķiras atkarībā no filmas veida un komandas lieluma un budžeta.

 

Profesionālās kompetences:

  • Jaunākās zināšanas par filmu ražošanu dažādos projekta posmos, departamentos un filmu žanros.
  • Spēja lasīt filmu scenārijus, veikt lokāciju atlasi, izvēli, aktieru atlasi un piedalīties radošo lēmumu pieņemšanā, kad nepieciešams.
  • Spēja sastādīt budžetu un stratēģiski plānot – zināšanas par filmu ražošanas izmaksām, budžetu un grāmatvedību ar spēju paredzēt iespējamās papildu izmaksas un problēmas ražošanas procesos. Spēja precīzi veikt matemātiskus aprēķinus.
  • Izpratne par likumdošanu un nozares dokumentāciju – labas zināšanas par saistīto likumdošanu un nozares standartiem, spēja strādāt ar līgumiem un dokumentiem, komunicēt ar juristiem, apdrošināšanas kompānijām u.c.
  • Spēja tīkloties un vadīt cilvēkresursus – spēja sistemātiski interpretēt otras puses problēmas un vajadzības, rast risinājumus, paredzēt iespējamās blakusparādības. Spēja attīstīt un uzturēt attiecības ar nozares pārstāvjiem.
  • Izpratne par dažādām kultūrtelpām – darba stiliem dažādās valstīs, pienākumu sadali. 
  • Zināšanas par profesionālo programmatūru, piemēram, Excel, Movie Magic.
  • Zināšanas par drošību filmēšanas laukumā.

 

Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti