Tegevprodutsent

Tegevprodutsent  on produktsiooniosakonna tegevjuht. Tema peamine ülesanne on tõlkida stsenaarium ja režissööri visiooni detailseks eelarveks. Lisaks värbab tegevprodutsent osakondade juhid ja peanäitlejad, räägib läbi suuremad hankelepingud, hinnad ja tasud ning jälgib eelarve täitmist. Võtete perioodil vastutab tegevprodutsent selle eest, et kõik toimib ja lahendab suuremaid probleeme.

 

Pädevused:

● Tipptasemel teadmised filmitootmise eri etappidest, osakondadest ja filmižanritest.
● Oskus lugeda filmistsenaariumi, otsida võttekohti, valida näitlejaid ja osaleda vajadusel loominguliste otsuste tegemisel.
● Eelarvestamine ja strateegiline planeerimine – teadmised tootmiskuludest, eelarvestamisest ja raamatupidamisest. Suutlikkus  näha ette võimalikke lisakulusid ja probleeme tootmisprotsessides. Matemaatilist mõtlemist nõudvate tegevuste täpne teostamine.
● Seadusandluse ja dokumentide tundmine – head teadmised asjakohastest õigusaktidest ja valdkonna standarditest. Oskus töötada lepingute ja dokumentidega, suhelda juristidega, kindlustuspakkujate jt.-ga.
● Suhete loomine ja personalijuhtimine – võime teise osapoole probleeme ja vajadusi süstemaatiliselt tõlgendada, selgitades välja lahendused ja võimalikud riskid. Võime luua ja säilitada erialaseid suhteid.
● Kultuuriline kompetentsus – head teadmised nii võttekultuurist kui ka võtete asukohamaa kultuurist.
● Professionaalne tarkvara (nt Excel, Movie Magic)
● Ohutus võtteplatsil

 

Veel erialast
Kutsekirjeldused