Stiprinājumu meistars

Vadošais stiprinājumu departamentā ir stiprinājumu meistars, tam seko stiprinājumu meistara galvenais asistents un stiprinājumu asistenti. Stiprinājumu departamenta galvenais uzdevums ir cieši sadarboties ar kameras departamentu, lai nodrošinātu kameras atbalstu, īpaši, ja kamera ir uzstādīta uz kameras ratiem vai ratiņiem, kameras krāna, celtņa vai to vajag fiksēt neparastā stāvoklī, piemēram, pie kāpņu vai balkona margas, nodrošinot kameras stabilitāti un drošību. Dažos starptautiskos projektos, lai realizētu operatora inscenētāja ieceri, stiprinājumu departamenta sadarbība ar gaismu departamentu un gaismu meistaru ir būtiska un cieša. Stiprinājuma departamentam var būt sadarbība arī ar skaņu departamentu. 

Stiprinājuma meistari vada stiprinājumu departamentu, specializējas arī kameras ratu jeb ratiņu (kameras ratiņu tehniķis) un kameras celtņu (kameras celtņa / teleskopiskā krāna operators) darbināšanā un apkalpošanā. Daži stiprinājuma meistari specializējas arī darbā ar palīgierīcēm kameras stiprināšanai uz dažādu transportlīdzekļu korpusiem, kā arī stiprinājumu departamentā nepieciešamas zināšanas par dekorāciju būvi, dažādu konstrukciju būvi, uzstādīšanu dekorācijās tostarp sienās, griestos u.c., dažādu pamatņu, paaugstinājumu un platformu izveidi un uzstādīšanu. Stiprinājuma meistari parasti strādā ciešā sadarbībā ar kameras departamentu.

Stiprinājumu meistars un viņa komanda veic operatora inscenētāja dotos kameru pārvietošanas un novietošanas uzdevumus. Stiprinājumu meistars koordinē montāžu filmēšanas laukumā. Viņš strādā kopā ar gaismu mākslinieku/ meistaru, lai mainītu apgaismojuma pozīcijas. Stiprinājumu meistars ir atbildīgs par stiprinājumu departamenta darbu plānošanu. Kad apzināts filmēšanai nepieciešamais aprīkojums, stiprinājumu meistars izveido visa nepieciešamā aprīkojuma sarakstu, komplektē komandu un identificē visas filmēšanas ainas, kurām būs nepieciešami radoši montāžas risinājumi.


Profesionālās kompetences:

 • Iepriekšēja praktiskā pieredze un prasmes stiprinājumu iekārtu lietošanā. 
 • Spēja strādāt augstumā un slēgtās telpās, kalnu kāpšanas apmācības pabeigšanu apliecinošs sertifikāts – darbs līdz 3m augstumā, vēlams industriālās kalnu kāpšanas apmācības sertifikāts.
 • Sertifikāts, kas apliecina zināšanas par darbu uz pacēlāja, ar pacēlāju.
 • Padziļinātas elektriskās, mehāniskās un galdniecības prasmes.
 • Zināšanas par filmu veidošanas procesu un izpratne par nozares specifiku (padziļinātas zināšanas par filmēšanas sagatavošanas posmu, filmēšanas un pēcapstrādes posmiem).
 • Zināšanas par dažādu departamenta darba specifiku filmēšanas laukumā – izpratne par stiprinājumu departamenta un kameras departamenta darbu.
 • Drošības nodrošināšana laukumā – spēja garantēt drošu kameras departamenta aprīkojuma darbību.
 • Spēja strādāt ar filmēšanas dokumentāciju kā mainīgo izrakstu, filmēšanas plānu, izsaukuma lapām un citu ražošanas dokumentāciju.
 • Piedalīties filmēšanas lokāciju tehniskajā apskatē.
 • Spēja sastādīt un plānot departamenta budžetu – zināšanas par projekta ražošanas laiku, aprīkojuma izmaksām, pieejamības nosacījumiem un stiprinājuma departamenta komandas likmēm. 
 • Saistīto normatīvo aktu pārzināšana un prasmes strādāt ar līgumiem un citu dokumentāciju.
 • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs,- laba izpratne gan par filmēšanas laukuma ētiku, darba kultūru, pienākumu sadali dažādās valstīs.

 

Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti